Állás - konyhai kisegítő

cikador 2019.08.22, 13:18

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha

konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Tolna megye, 7140 Bátaszék, Budai utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyhai kisegítő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek: 8 Általános,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lampek-Bognár Zsuzsanna nyújt, a 74-591-002 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen: Simon Csabáné, Tolna megye, 7140 Bátaszék, Hunyadi utca 44/a.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.