Álláspályázat védőnő munkakör betöltésére

bataszek 2017.11.28, 09:10

Gondozási Központ Bátaszék

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ Bátaszék 
Védőnői Szolgálat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.01.15.-2021.04.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7140 Bátaszék, Budai utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapellátás keretében a védőnői ellátás területén végzett anya,- csecsemő és gyermekvédelem a 49/2004 (V.21.) ESZCSM rendelet alapján és iskolai védőnői feladatok ellátása a 26/1997 (IX.3.) NM rendeletben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, védőnő,

•         Védőnői területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bűntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes, fényképes szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló okirat/ok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba az elbírálásban részt vevők betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borosné Simon Zsuzsanna nyújt, a +36 74/591-113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Bátaszék címére történő megküldésével (7140 Bátaszék, Budai utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27-31/2017. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

•         Személyesen: Borosné Simon Zsuzsanna, Tolna megye, 7140 Bátaszék, Budai utca 21. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázat alapján, a munkakör betöltésére alkalmasnak tartott pályázó személyes beszélgetésen vesz részt az intézményvezetővel, aki egyben a munkáltatói jogkör gyakorlója. A döntést az intézményvezető hozza.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal - 2017. november 18.

•         Bátaszék város honlapja - 2017. november 18.

•         Gondozási Központ hírdetőtáblája - 2017. november 18.