Pályázat - Bátaszéki Árva Gyermekekért Közalapítvány

cikador 2018.08.15, 10:56

 

PÁLYÁZAT

 

A „Bátaszéki Árva Gyermekekért Közalapítvány 2018 évben is támogatja – az alapítvány céljának megfelelően - a város közigazgatási területén élő azon árva gyermekeket,

akik közép illetve felsőfokú tanintézetek nappali tagozatán folytatják tanulmányaikat.

 

Az alapítvány - PÁLYÁZAT útján - tanulmányokkal kapcsolatos kiadások

(tankönyvek ára, vizsgadíjak, kollégiumi illetve lakásköltségek)

 részbeni fedezésére nyújt egyszeri segítséget.

 

A pályázatokat, jelentkezéseket írásban,

elsősorban felsőfokú tanintézmények nappali tagozatos hallgatóitól várjuk.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét és címét, a tanintézmény nevét és címét, indokot. Kérjük, hogy a pályázó diák mellékeljen iskolalátogatási igazolást.

 

A pályázat beadási határideje:

2018.szeptember 30.

Beadás címe és helye: Bátaszéki Árva Gyermekekért Közalapítvány

7140 Bátaszék Szabadság u.4.

Polgármesteri Hivatal

Földszint 14. ajtó /Kovács Józsefné kuratóriumi tag /

 

KÖSZÖNET

Ezúttal a „Bátaszéki Árva Gyermekekért Közalapítvány” kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át eljutatták az alapítvány részére!

2017 évben a befolyt összeg 205.215 Ft volt,

amit az alapító okiratnak megfelelően használtunk fel ebben az évben is.

Az összes bevétel 285.840 Ft volt. Támogatásra fordított összeg 250.000 Ft.

 

Tisztelettel kérjük a Város lakóit, hogy amennyiben módjuk, lehetőségük van rá, a jövőben is támogassák az alapítványt.

Az Önök segítségével 2017-ben a Közalapítvány 5 diáknak tudott segítséget nyújtani.

 

Az alapítvány bankszámlaszáma: 71800288 – 10106547

Hungária Takarék ,Bátaszék Kirendeltség

Tisztelettel és köszönettel:

a Bátaszéki Árva Gyermekekért Közalapítvány Kuratóriuma.