• Házi segítségnyújtás

  Az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja az intézmény, elvégzi mindazokat a gondozási feladatokat, amelyekre az ellátást igénylő személy nem, vagy csak segítséggel képes.

  Ki részesülhet házi gondozásban?

  • Aki szociálisan rászorult,
  • pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, fogyatékos személy és önálló életvitellel kapcsolatos feladatai ellátásában segítséget igényel, de egyébként önmaga ellátására képes,
  • kora és/vagy egészségi állapota miatt otthonában önmaga ellátására saját erőből nem képes és róla nem gondoskodnak, segítségre szorul.

  2015 Aug 28, 12:23