• Védőnői Szolgálat

    A védőnői szolgálat általános alapfeladata:
    Az egészségügyi szociális alapszolgáltatás részeként elsősorban preventív tevékenységet végez, melynek célja a családok egészségének megőrzése, fejlesztése. Feladata kiterjed még betegségek korai felismerésére, valamint a tartós betegségben szenvedők életminőségi romlásának csökkentésére, valamint javítására. A védőnői munka módszere a gondozás. A gondozói tevékenység színterei a család otthona, a védőnői tanácsadó, oktatási intézmények,
    egyéb közösségi programokra alkalmas helyszínek. A védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-18 éves korú gyermek él. A védőnők munkája a gondozottakkal való személyes kapcsolattartáson alapul, a rendelői tanácsadások és az otthoni személyes látogatások egyénre szabott gondozást, tanácsadást tesznek lehetővé.
    Bátaszéken a védőnői szolgálat feladatait egy iskolavédőnő, és két területi védőnő látja el.

    2015 Aug 28, 12:23