Állásajánlat - bölcsődei kisgyermeknevelő

cikador 2022.01.11, 13:00

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Bölcsődei kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7140 Bátaszék, Perczel utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás életkor előtti kisgyermekek nevelése, gondozása, napközbeni ellátása a bölcsőde szakmai programjának megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 Felsőfokú képesítés, kisgyermek gondozó, nevelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Végzettséget igazoló bizonyítvány másolata. Erkölcsi bizonyítvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Csabáné nyújt, a 06-74-591-003  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen: Simon Csabáné, Tolna megye, 7140 Bátaszék, Hunyadi utca 44/a. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bataszek.hu - 2022. január 12.

 


 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás