Társulásaink

admin 2015.09.02, 00:42

A képviselő-testület társulás útján ellátott feladatai:

Társulás neve Ellátott feladat Létrehozás időpontja Hatályos társulási megállapodás elfogadásának határozata
Bátaszék  és  Környéke  Önkormányzatainak Egészségügyi,  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Intézmény-fenntartó Társulás (gesztor)
családsegítés,  nappali  ellátás,  házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás,  gyermekjóléti  szolgálat, központi háziorvosi ügyelet
2013. július 1. 
(de előtte folyamatosan 1998. 
február  12.  illetve  1997.  január 1.) - határozatlan időre
2018.03.01-jétől 4/2018.(I.16.) önk-i határozat
Mikrotérségi  Óvoda  és  Bölcsőde  Intézmény-fenntartó Társulás (gesztor) óvodai  ellátás,  bölcsődei  ellátás, gyermek és közétkeztetés 2013. július 1. 
(de előtte folyamatosan 2009. 
május  1-től)  –  határozatlan 
időre
2018.09.01-jétől 159/2018.(V.30.) önk-i határozat
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodás 2013.  július  1-től  (de  előtte 
folyamatosan  2009.  március 
16tól) - határozatlan időre
118/2013.(VI.13.) önk.-i határozat
Magyar Zarándokút Önkormányzati 
Társulás
  2011. január 1-jétől – 
határozatlan időre
92/2015.(IV.23.) önk-i határozat
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás közösségi  pszichiátriai  ellátás,  utcai szociális munka, gyermekek átmeneti otthona fenntartása, 2013. július 1. 
(előtte folyamatosan 
2005.  április  1-től)  –  határozatlan időre
32/2016.(III.02) önk-i határozat

 
Szekszárd  és  Környéke  Szociális Alapszolgáltatási Társulás a 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem  képes,  de  felügyeletre  szoruló 
fogyatékos, illetve autista személyek nappali ellátása
2013. július 1. 
(de előtte folyamatosan 2007. 
október 1-jétől) - határozatlan időre
33/2016.(III.02.) önk-i határozat
Társadalmi  Ellenőrző és  Tájékoztató    2011. október 4. 42/2016.(III.17.)

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás