Szülői értekezlet az óvodában

bataszek 2015.09.24, 11:00

2015. szeptember 22-én lezajlott az idei nevelési év első szülői értekezlete az óvodában.

A közös tájékoztatón Óvodavezető Asszony tájékoztatta a szülőket a változásokról.

Örömét fejezte ki, hogy 194 beírt gyermek jár jelenleg az óvodába, ami magasabb a vártnál. Az idei évtől 9 óvodai csoporttal dolgoznak, amelyből 3 megközelítőleg homogén, 6 pedig vegyes csoport.

3 munkaközösség dolgozik az óvodán belül:  német nemzetiségi, művészeti, mozgás és sport.

A vezető óvónő felhívta a figyelmet, és kérte a szülőket, hogy az ebédet követően, ha lehetséges, ne vigyék haza gyerekeket, hiszen a precízen kidolgozott szakmai munkatervben délutáni foglalkozások is szerepelnek. Mivel a nagycsoportos gyermekek egy része már nem igényli a délutáni alvást, egy körülbelül egy órás pihenés után felkelhetnek, és velük külön, fejlesztő foglalkozásokat tartanak.

A szakmai újdonságok közé tartozik, hogy nagy figyelmet fordítanak az egyéni fejlesztésre, ehhez külön eljárásmódot dolgoztak ki.

Bekerüléskor egy anamnézist állítanak fel, majd ezt követően évi két alkalommal fogadóórán szóban, majd év végén írásban tájékoztatják a szülőt a gyermekük fejlődéséről. A következő felmérőre 4 évesen kerül sor, majd 5 évesen, ezt követően kidolgozásra kerül az egyéni fejlesztési terv, ami alapján a gyermek fejlődéséről negyedévente adnak tájékoztatást a szülőnek, hogy az iskola előtti évben való fejlettségről pontos képet kaphassanak.

Életbe lépett az új házirend, melyet a szülői szervezet, a szülői értekezleten pedig az összes szülő elfogadott.

Kiemelendő, hogy az óvodába lépéskor nyilatkoznia kell a szülőnek több mindenről is, valamint a 3 éves kortól való óvodakötelezettség miatt a távolmaradások igazolását is szigorúbban veszik.

5 nap igazolatlan után értesítik a Gyámhatóságot és a Gyermekjóléti Szolgálatot, 10 nap után a járási hivatalt, 20 nap után pedig az illetékes gyámhatóságot. 3 napot igazolhat a szülő, előre írásban bejelentve a gyermek hiányzását.

Örömteli, hogy bővült az ingyenes étkezésre jogosultak köre, azonban ez nem jelenti azt, hogy a hiányzást, betegséget, valamint az óvodába jövetelt ne kéne jelezni. Egyszerűsödött a bejelentési mód, kizárólag a titkárságon, a 0674/591-003-as telefonszámon jelezhető a gyermek hiányzása, valamint jövetele(!) reggel 6-7 óra között.  Ez utóbbi elmulasztása esetén a gyermek nem tud aznap az óvodában étkezni.

Az óvodában igénybe vehető térítéses és díjmentes foglalkozások:

Térítéses szolgáltatások

Az alapfeladatokon túl térítés ellenében külön szolgáltatásokon való részvételre nyújtunk lehetőséget az alábbi területeken.

 • Gyermekjátszó néptánc élő zenével – heti 1 alkalom
 • Angol nyelv – heti 2 alkalom
 • Karate – heti 2 alkalom
 • Vízhez szoktatás a nagycsoportosoknak – heti 1 alkalom
 • Ritmikus sportgimnasztika- heti 1 alkalom

A díjakat minden évben az óraadók állapítják meg. A befizetés minden hónap végén, a titkárságon történik.

Fakultatív foglalkozások

 • Hit-és vallásoktatás

Az intézmény biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak által szervezett hit-és vallásoktatást.

Ingyenes foglalkozások

 • Sakkfoglalkozás - heti 1 alkalom
 • Kosárlabda a nagycsoportosoknak- heti 1 alkalom
 • Az intézmény által a tehetséggondozás keretében az alábbi foglalkozásokat szervezzük.
 • Hagyományőrző gyermektánc nagycsoportosoknak-heti 1 alkalom
 • Vízhez szoktatás középső csoportosoknak-heti 1 alkalom

A tájékoztató után Hellingerné Fehérvári Márta védőnő tartott kis tájékoztatót, a fejtetvesség témakörében, ajánlva, hogy havi egyszeri megelőző kezelést alkalmazzanak a gyermekek fején, ugyanis a fejtetvesség lappangási ideje két hét. A jelenlegi szűrésen nem találtak tetvet vagy serkét az óvodában. A lúdtalpasok esetén felhívta a figyelmet, hogy amennyiben ortopédus gyógytestnevelést javasol, akkor a lelet, és az az alapján kiadott háziorvosi igazolás alapján jogosult a gyermek a következő nevelési évben gyógytestnevelésre.

Ezt követően a szülők a csoportokba vonulva meghallgatták, majd elfogadták a házirendet, és tájékoztatást kaptak az elkövetkezendő hónapok óvodai rendezvényeiről.

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás