2015. augusztus 26-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2015.augusztus 26-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.  Térfigyelő rendszer bővítésére vonatkozó ajánlat megvitatása
179. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

     
2.  Bátaszék Város Középtávú Közösségi Művelődési Stratégiájának (2015-2020) I. fordulós anyagának elfogadása
178. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

      
3. A Keresztély Gyula Városi Könyvtár Alapító Okiratának elfogadása
171. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
4. A MOB Alapító Okiratának 5. számú módosítása
164. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
5. Bonyhádi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése
176. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
 
6. Inkubátorház létrehozásának előkészítése
161. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
7. Bátaszék Város Helyi Építési Szabályzata 5. és a Településszerkezeti Terve 7. számú módosításának előkészítése
177. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
    
8. A nappali ellátást szolgáló épület átalakításának terveztetése
168. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Szociális Bizottság
    
9. Funkció nélküli önkormányzati tulajdonú épületek felújítási koncepciója
162. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
    
10. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázat benyújtása
163. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
11. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása
158. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
 
12. A város 2015. évi közfoglalkoztatás IV. programjának elfogadása
159. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
13. A helyi gimnáziumi tanulók iskolakezdési támogatása
160. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport BizottságPénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
14. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
165. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
15. Az „Európa a polgárokért” program keretében megvalósuló „Bátaszék-Ditró 20. évfordulós kapcsolatbővítő találkozó” elnevezésű rendezvényre pályázat benyújtásának támogatása
166. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
    
16. Önkormányzati delegáció jóváhagyása a besigheimi Winzerfestre
167. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
17. Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete támogatási kérelme
169. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
18. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási kérelme
170. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
 
19. A működtetésre átvett városi köznevelési intézmények használatáról szóló szerződés jóváhagyása
172. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport BizottságPénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
20. Bátaszék Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
174. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Szociális Bizottság
    
21. Az informatikai cselekvési tervből adódó feladatok elvégzése
173. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
22. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Stratégiai Tervének elfogadása
175. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
23. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
   
  Beszámoló a 2014/2015-ös nevelési év végrehajtásáról, valamint a 2015/2016-os év előkészületeiről, főbb feladatiról 
180. számú előterjesztés
Előterjesztő: Simon Csabáné igazgató 
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
         
   
Bátaszék, 2015. augusztus 14.
Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás