2015. január 22-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2015. január 22-én (csütörtökön) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 


 

Napirend előtt

 

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

 Lejárt határozatok

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

 

1. Tájékoztató a városi köztemető 2014. évi üzemeltetésével összefüggő bevételekről, kiadásokról, a 2015. évi Üzemeltetési Tervének elfogadása
10. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

      
2. A helyi közművelődési intézmények 7 éves (2014-2020.) továbbképzési tervének módosítása, a 2015. évi beiskolázási terv elfogadása
15. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

  
3. A helyi közművelődés átszervezéséről szóló stratégiai elképzelés jóváhagyása
18. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
      
              

 

 

  ​    
4. A MOB Alapító Okiratának 3. számú módosítása
7. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

  
5.  A bátaszéki Cikádor Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába történő delegálás
2. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

6. Az ORIM Dental Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításának jóváhagyása
3. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Szociális BizottságPénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

7. A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodása 6. számú módosításának jóváhagyása
4. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

8. Az önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendelet-tervezet elfogadása
5. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

9. Támogatás megállapítása fakitermelő csoport felállításához
6. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

10. A Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodása 1. számú módosításának jóváhagyása
8. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

11. A 2015. évi belügyminisztériumi pályázatok előkészítésének jóváhagyása
9. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

12. Napelemes rendszer telepítése Bátaszék településen” című, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0265 jelű nyertes pályázathoz önerő biztosítása
11. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

13. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
12. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

14. Tájékoztatás területfejlesztési koncepciókról
13. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

15. A közcélú ivóvízellátó, valamint a szennyvízelvezető rendszer bérleti-üzemeltetési szerződésének módosítása
14. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
16. Az Alisca Bau Zrt-vel való megállapodás jóváhagyása
16. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

17. Az OMSZ támogatási kérelme
22. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Szociális Bizottság

 

 

  
18. 2015. évi TETT támogatás felosztása
23. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
19. Az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Bátaszéken” című, DDOP-3.1.3/G-14-2014-0031 azonosítószámú projekt kivitelezőjének kiválasztása (ZÁRT ülés elrendelését javasoljuk) ( az előterjesztés később kerül kiküldésre!)
19. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
20. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

 

 

 
  Bátaszék, 2015. január 15.
Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás