2016. augusztus 30. Pénzügyi Bizottsági ülés

MEGHÍVÓ

 

A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.01.) önkormányzati rendelete 29. § (1) bekezdésben kapott jogkörömben eljárva Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

 

2016.  augusztus 30-án (kedden) 16 órakor

megtartandó ülésére ezúton tisztelettel meghívom. 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 


Napirend

1.

A BÁT-KOM 2004. Kft. 2016. évi üzleti terv módosítás elfogadása

172. számú előterjesztés

 

 

2.

A művelődési feladatok ellátására vonatkozó döntések meghozatala

173. számú előterjesztés

 

3.

A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása

174. számú előterjesztés

 

4.

A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása

175. számú előterjesztés

 

 

5.

A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása

176. számú előterjesztés

 

  

6.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház átalakításra készített vázlatterv ismertetése

177. számú előterjesztés

 

 

7.

Döntés a Bátaszék, Budai Nagy A. utca parkosításáról

81. számú előterjesztés

 

 ​

8.

Tájékoztató a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0020 azonosítószámú iskola integrációs projekt kivitelezési munkái garanciális javítására kötött megállapodás teljesítéséről

180. számú előterjesztés

 

 
9.

Döntés a Kalász János Városi Sportcsarnok és a Cikádor Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola épületében lévő konyha fogyasztás mérő berendezésekkel történő ellátásáról

181. számú előterjesztés

 

 
10.

A szennyvízrákötési szociális program bevezetése

182. számú előterjesztés

 

 
11.

A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

183. számú előterjesztés

 

 
12.

A KEHOP-5.4.1 kódszámú „Szemléletformálási programok” című felhívás keretében támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása

184. számú előterjesztés

 

 
13.

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.01.) önk-i rendelet módosítása

185. számú előterjesztés

 

 
14.

Döntés közterületek filmforgatási célú használati díjának felülvizsgálatáról

187. számú előterjesztés

 

 
15.

Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázat benyújtása

188. számú előterjesztés

 

 
16.

Bonyhádi úti garázshelyek értékesítése

179. számú előterjesztés

 

      

17.

A szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása (ZÁRT ülésen)

186. számú előterjesztés

 

 
18.

Egyebek

 

  

Bátaszék, 2016. augusztus 19.

Dr. Bonnyai József

bizottság elnöke

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás