2016. január 25. KOIS Bizottsági ülés

MEGHÍVÓ

 

A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet 28. §-ának (3) bekezdésben kapott jogkörömben eljárva Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága

 

2016. január 25-én (hétfőn) 15 órakor

megtartandó ülésére ezúton tisztelettel meghívom. 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 


Napirendi javaslat

1.

A Keresztély Gyula Városi Könyvtár új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

8. számú előterjesztés

 

  
2.

A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának I. számú módosítása

13. számú előterjesztés

 

           
3.

A helyi közművelődési intézmények 7 éves (2014-2020.) továbbképzési tervének módosítása, a 2016. évi beiskolázási terv elfogadása

9. számú előterjesztés

 

   
4.

Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendelet módosítása

10. számú előterjesztés

 

   
5.

A KOIS bizottság 2016. évi üléstervének elfogadása

15. számú előterjesztés 

 

 

  
6.

A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde heti nyitva tartási idejének, valamint a 2016. évi nyári zárva tartási idejének meg-határozása

16. számú előterjesztés 

 

 

  
7.

Egyebek

 

   

Bátaszék, 2016. január 15.

Kemény Lajos

bizottság elnöke

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás