2016. január 26. Pénzügyi Bizottsági ülés

MEGHÍVÓ

 

A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.01.) önkormányzati rendelete 28. §-nak (3) bekezdésben kapott jogkörömben eljárva Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

 

2016. január 26-án (kedden) 16 órakor

megtartandó ülésére ezúton tisztelettel meghívom. 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 


Napirendi javaslat

1.

A városi köztemető 2015. évi üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló elszámolás jóváhagyása

4. számú előterjesztés

 

  
2.

A városi köztemető 2016. évi fejlesztési céljainak jóváhagyása

5. számú előterjesztés

 

           
3.

A városi köztemető rendezési tervének jóváhagyása

6. számú előterjesztés

 

   
4.

A helyi közművelődési intézmények 7 éves (2014-2020.) továbbképzési tervének módosítása, a 2016. évi beiskolázási terv elfogadása

9. számú előterjesztés

 

   
5.

A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának I. számú módosítása

13. számú előterjesztés

 

  
6.

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulása társulási megállapodásának II. számú módosítása

14. számú előterjesztés

 

  
7.

A Bátaszék, Budai u. 61. szám alatt lévő ingatlan fűtési rendszerének felújításához pénzügyi fedezet biztosítása

17. számú előterjesztés

 

 
8.

A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

7. számú előterjesztés

 

 
9.

Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendelet módosítása

10. számú előterjesztés

 

 
10.

A helyi szociális rendelet módosítása

11. számú előterjesztés

 

 
11.

Önkormányzati pályázatok előkészítésére, kidolgozására és megvalósítására kötendő keret-megállapodás jóváhagyása

12. számú előterjesztés

 

 
12.

A Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázat keretében háttértanulmány készítéséhez pénzügyi fedezet biztosítása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

18. számú előterjesztés

 

 
13.

Bátaszék Város Helyi Építési Szabályzata 5. és a Településszerkezeti Terve 7. számú módosításához kapcsolódó örökségvédelmi hatástanulmány készítéséhez pénzügyi fedezet biztosítása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

19. számú előterjesztés

 

 

14.

Egyebek

   

Bátaszék, 2016. január 15.

Dr. Bonnyai József

bizottság elnöke

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás