2017. január 25-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2017.  január 25-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

  Lejárt határozatok

    Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

A városi köztemető 2016. évi üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló elszámolás jóváhagyása, a 2017. évi üzemeltetési és fejlesztési tervének elfogadása

4. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

    

2.

Önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő kiutalás jóváhagyása

5. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság;  Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

3.

A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltó Köztestület alapszabályának véleményezése

6. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

4.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

7. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Szociális Bizottság; KOIS Bizottság

 

5.

Szekszárd és várostérsége foglalkoztatási paktum elnevezésű együttműködési megállapodás jóváhagyása

8. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Szociális Bizottság 

 

 

6.

Szent István téren lévő II. világháborús emlékmű felújítás jóváhagyása

9. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; KOIS Bizottság

 

 

7.

A 2017. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése

10. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja:--

 

8.

A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

11. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

  

9.

Bátaszék külterület 0130/5 hrsz ingatlanhoz földgázellátási elosztói ajánlat elfogadása

12. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

10.

Külterületi helyi közutak fejlesztésére vonatkozóan hozott döntés módosítása

13. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

11.

Búzakalász Mezőgazdasági Szövetkezet Bátaszék tulajdonában álló ingatlanok átvételének megvitatása

14. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

12.

Főzőkonyha fejlesztés pályázat előkészítéséhez kapcsolódó szerződés jóváhagyása

15. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

13.

Oktatási intézmények Intézményi Tanácsaiba delegálás

16. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

14.

Bencze Mátyás önkormányzati tulajdonban lévő földterület iránti vételi ajánlata​

17. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

   

15.

A Vasutas Települések Szövetsége alapszabályának véleményezése

18. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

16.

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívás keretében támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása ​

19. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  

17.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2017. január 13.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás