2019. október 22 -i alakuló testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (1) bekezdésében kapott hatáskörömben eljárva – figyelemmel a törvény 43. § (1) bekezdésében foglaltakra - Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alakuló ülését

 

2019. október 22-én (kedden) 16 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Házasságkötő terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  • A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a helyhatósági választás eredményeiről, majd a megbízólevelek átadása

 

  • A képviselők eskütétele

 

  • A polgármester eskütétele

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. A polgármesteri program ismertetése

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester                             

 

2. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

(195. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

3. Ad-hoc bizottság megválasztása az alpolgármesterek választás lebonyolítására

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

4. Az alpolgármesterek titkos megválasztása, majd eskütétele

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

5. A bizottságok megalakítása, bizottsági elnökök megválasztása, a külsős bizottsági tagok eskütétele

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

6. A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

         (192. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: PGB elnöke

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

 

7. Az alpolgármesterek tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása

         (193. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

 

8. Döntés a 2019-2023- évi gazdaság program, fejlesztési terv elkészítéséről

         (Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

9. Bátaszék Város Önkormányzata részvételével működő társulásokba delegálás

(194. sz. előterjesztés)

          Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Kérem a képviselő társaimat és a bizottságokba meghívott jelölteket, hogy a kiküldött összeférhetetlenségi nyilatkozatot szíveskedjenek figyelmesen átolvasni, melyek aláírására az alakuló ülés előtt kerül sor.

 

 

 

Bátaszék, 2019. október 17.

 

 

 

                                                                                                            dr. Bozsolik Róbert

                                                                                                                     polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás