2019. szeptember 18 - i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2019. szeptember 18-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 Átruházott hatáskör 2019.06.15. - 09.12.

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Tájékoztató a BÁT-KOM 2004 Kft. 2019. évi üzleti tervének I. féléves teljesüléséről

171. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető, Bát-Kom 2004 Kft.

Készítette: Pap Péter ügyvezető, Bát-Kom 2004 Kft.

Tárgyalja: Bát-Kom 2004 Kft Felügyelő Bizottsága

      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Tájékoztató a Bátaszékért Marketing Nkft. 2019. évi üzleti tervének I. féléves teljesüléséről

172. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető, Bátaszékért Marketing NKft.

Készítette: Csötönyi László ügyvezető, Bátaszékért Marketing NKft.

Tárgyalja: Bátaszékért Marketing NKft. Felügyelő Bizottsága

      Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Beszámoló a 2018/2019-es nevelési év végrehajtásáról, valamint a 2019/2020-as nevelési év előkészületeiről, főbb feladatairól

174. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Simon Csabáné MOB igazgató

Készítette: Simon Csabáné MOB igazgató

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

4. Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

175. számú előterjesztés

 ​​  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

5. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének II. számú módosítása

176. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

6. Tájékoztatás a 2019. I. féléves adó- és számlatartozásokról, számlakövetelésekről

177. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető,

Adorján Viktória pénzügyi előadó,

Kőművesné Monigl Zsuzsanna adóügyi ügyintéző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Alkusz kiválasztása önkormányzati vagyonbiztosítás megkötéséhez

178. számú előterjesztés

   ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Szándéknyilatkozat a Bursa-Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához

179. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

9. A KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák  kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat megvalósításával kapcsolatos döntések

180. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. „Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázat megvalósításához szükséges döntés meghozatala

181. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Településrendezési eszközök felülvizsgálata tárgyában megkötött szerződés módosítása

182. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. A TOP-1.1.3-15 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében benyújtott az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” támogatási szerződés módosítás kezdeményezése

183. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Döntés vállalkozási szerződés módosítása iránti kérelemről

173. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Az önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági- cselekvési program végrehajtásának értékelése

185. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző,

Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető,

Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

15. A szociális tűzifa juttatás természetbeni támogatás biztosítására beérkezett ajánlatok

186. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

                     Püspöki-Székely Anna szociális ügyintéző

 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

        Szociális Bizottság

16. Az általános iskolai felvételi körzetek megállapításának véleményezése

187. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

  Készítette: Sziebert-Csele Viktória igazgatási ügyintéző            

  Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

17. A Bátaszéki Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás nyújtása

188. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző​         

  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

18. A bátaszéki viziközmű-rendszer 2020. évi beruházási-felújtási-pótlási tervének jóváhagyása

189. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

19. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2019. szeptember 6.                                                     Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás