2021. február 15-i polgármesteri döntés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

a Kormány által a 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva

 

2021. február 15-én hétfőn

 

az alábbi napirendben hoz döntést.

 

 

Napirendek

 

 

1. Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

27. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

                         Adorján Viktória 

 

2. A Vörösmarty utca 8. szám alatti ingatlanon konténer telepítésére vállalkozó kiválasztása

28. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

3. Döntés a 2021. évi húsvéti városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről

29. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

                               dr. Firle Anna aljegyző

 

 

 

Bátaszék, 2021. február 12.    

 

 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert

                                                               polgármester  

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás