2021. január 20-i polgármesteri döntés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

a Kormány által a 478/2020. (XI. 3.)  Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva

 

2021. január 20., szerda

 

az alábbi napirendben hoz döntést.

 

 

Napirendek

 

 

 

 

1. A bátaszéki belterületi 1973/102 és 1973/113 hrsz-ú helyi közút magánúttá minősítéséhez szükséges előzetes megállapodás jóváhagyása

3.számú előterjesztés

 

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

2. Adatvédelmi felelős biztosítására irányuló szolgáltatási szerződés megkötéséről

4.számú előterjesztés

 

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Dr. Firle Anna aljegyző

 

 

Bátaszék, 2021. január 19.                                

 

 

                 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert

                                                               polgármester  

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás