2021. május 05-i polgármesteri döntés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

a Kormány által a 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva

 

2021. május 5-én, szerdán

 

az alábbi napirendben hoz döntést.

 

 

Napirendek

 

 

             

1. Morzsu Egyesülettel kötendő ingyenes használatba adási szerződés jóváhagyása

95.számú előterjesztés

  

 Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

2. Járványügyi védekezésre elkülönített forrás átcsoportosítása

96.számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető            

 

 

 

Bátaszék, 2021. május 04.

 

 

                                                                                          Dr. Bozsolik Róbert

polgármester  

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás