2021. március 10-i polgármesteri döntés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

a Kormány által a 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva

 

2021. március 10-én, szerdán

 

az alábbi napirendben hoz döntést.

 

 

Napirendek

 

 

 

1. Tájékoztató a bátaszéki civil szervezeteknek nyújtott 2020. évi támogatások elszámolásáról

48. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Diószeginé Halász Orsolya szociális ügyintéző

 

2. A Bátaszék, Kövesd településrészre bekötő út (2540 hrsz.) felújítására a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési célú pályázat benyújtásának jóváhagyására

49.számú előterjesztés

   

           Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

 

 

 

 

Bátaszék, 2021. március 9.     

 

 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert

                                                               polgármester  

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás