Állás - német óvodapedagógust keresnek

cikador 2019.06.11, 09:44

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde

Német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7147 Alsónána, Kossuth Lajos utca 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése. Óvodapedagógus munkájával összefüggő adminisztrációs teendők ellátása német és magyar nyelven egyaránt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Főiskola, Német nemzetiségi óvodapedagógus,

       

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, büntetlen előélet.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Csabáné nyújt, a 74-591-003 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen: Simon Csabáné, Tolna megye, 7140 Bátaszék, Hunyadi utca 44/a. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 www.bataszek.hu - 2019. június 11.

 

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás