Bölcsődei pótbeíratás

bszekinfo 2017.07.05, 10:10
Kedves Anyukák és Apukák!
 
Bölcsődei pótbeíratás időpontja: 2017. július 10-én 9-17 óráig
 
helye: Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde
7140 Bátaszék, Perczel u. 1.
 
A gyermekek felvétele egész évben folyamatos a szabad férőhelyek függvényében.
Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük - munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok - miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni és igazolni tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik) bátaszéki, alsónyéki, pörbölyi és bátai állandó lakhellyel, vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkeznek.
 
A túljelentkezés esetén a következő szempontok előnyt jelenthetnek a gyermek bölcsődei felvétele szempontjából:

- hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű családok,

- védelembe vétel elrendelése esetén a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata,

- egyedülálló szülő,

- alacsony jövedelmi helyzet,

- három-, vagy több gyermek,

- fogyatékkal élő szülő.

 
A gyermek bölcsődébe való felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

- a körzeti védőnő,

- a házi gyermekorvos,

- a szociális illetve családgondozó,

- a gyermekjóléti szolgálat,

- és a gyámhatóság. 

 
Az előjegyzéshez szükség van:

- a gyermek TAJ kártyájára,

- a gyermek és a szülő lakcímkártyájára.

 

A felvétel elbírálásához szükséges egyéb információkat, nyilatkozatokat a szülőknek írásos formában kell megtenniük, melyekről további tájékoztatást a helyszínen kapnak.
 
Bátaszék, 2017. június 29.
 
Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás