DDOP-3.1.3/G-14-2014-0031 \

admin 2015.08.27, 12:23

2015 | 02 | 12.

Bátaszék Város Önkormányzata 

 

Sajtóközlemény

megkezdődtek az „egészségügyi alapellátás fejlesztése bátaszéken” című projekt kivitelezési munkái

 

 

2014. novemberében közel 60 millió forint támogatásban részesült az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott DDOP-3.1.3/G-14-2014-0031 azonosító számú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Bátaszéken” című pályázat. A projekt esetében 2015. január 26-án megkötésre került a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés. 2015. február 9-én a munkaterület átadással megkezdődtek a kivitelezési munkák.

 

A projekt keretében a bátaszéki Budai u. 61. szám alatt található gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat, illetve a Kossuth utca 54-1. szám alatt található háziorvosi, fogorvosi rendelők, illetve az orvosi ügyelet újulnak meg. A Bátaszék, Kossuth Lajos u. 54. szám alatt teljes rendelőintézetre kiterjedően történnek fejlesztések, amelyek a következők: ügyeleti helyiségek növelése, új vizesblokk kialakítása betegváró részen, új háziorvosi rendelő kialakítása, belső festések és burkolatcserék, az udvar újraburkolása, a villamos-, víz-, és szennyvízhálózat teljes körű rekonstrukciója. A Budai u. 61. számú ingatlanon jelenleg működő gyermekorvosi rendelőre, védőnői szolgálatra kiterjedően az alábbi fejlesztéseket valósítják meg: gyermekorvosi rendelő elválasztása a védőnői szolgálattól és belső átalakítása, külső nyílászárók cseréje, belső festések és burkolatcserék, az udvar újraburkolása, a villamos-, víz-, és szennyvízhálózat teljes körű rekonstrukciója. Mindkét ingatlan esetében részleges akadálymentesítés valósul meg. Az egészségügyi alapellátást biztosító épületek felújításával, kismértékű átalakításával a funkciók ésszerűbbé, szervezettebbé válnak, az infrastrukturális ellátottság színvonala javul, az épületek energiatakarékosabbá válnak. A projektben 3 db új laptop beszerzésére nyílik lehetőség, mellyel a védőnői szolgálat hatékony munkavégzését segítik.

A régióban, így Bátaszéken is, az emberek egészségi állapota évtizedek óta kedvezőtlenül alakul, mely elsősorban a helytelen életmódra vezethető vissza. A jó egészségi állapotot az egészségügyi ellátás minősége is befolyásolja. Az egészségügy fő feladata a gyógyítás, de nem elhanyagolható a megelőzésben, a rehabilitációban és az egészségfejlesztésben végzett szerepe sem. A projekt átfogó célja Bátaszék város társadalmi versenyképességének javítása, optimalizálása, az életminőség, egészségi állapot javítása egyéni és közösségi szinten egyaránt. A fejlesztések hatására a modernebb, jobb kialakítású orvosi rendelők jobb ellátási körülményeket biztosítanak a település és vonzáskörzete lakosai számára. A felújítási, korszerűsítési munkák következtében az épületek értéke növekszik, állapotuk jobbá válik. Összességében elmondható, hogy a projekt megvalósulása jobb munkafeltételeket teremt az az ott dolgozók, illetve korszerűbb, színvonalasabb betegellátást biztosít az érintettek számára.

​​ Támogatási szerződés |  Aláírt adatlap

​ Műszaki leírás Kossuth L. utca |  E-1 alaprajz Kossuth L. utca | ​ F-1 alaprajz Kossuth L. utca

 Műszaki leírás Budai utca E-1 alaprajz Budai   utca F-1 alaprajz Budai utca


2015 | 06 | 26.

Bátaszék Város Önkormányzata 

 

Sajtóközlemény

Befejeződtek az „egészségügyi alapellátás fejlesztése bátaszéken” című projekt kivitelezési munkái

 

 

Az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretében megvalósult a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0031 azonosító számú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Bátaszéken” című projekt. A műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott, a beruházás ünnepélyes átadója 2015.06.25-én került megrendezésre.

 

A projekt keretében a bátaszéki Budai u. 61. szám alatt található gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat, illetve a Kossuth utca 54-1. szám alatt található háziorvosi, fogorvosi rendelők, illetve az orvosi ügyelet újultak meg. A Kossuth Lajos u. 54. szám alatt teljes rendelőintézetre kiterjedően történtek fejlesztések, amelyek a következők: ügyeleti helyiségek növelése, új vizesblokk kialakítása betegváró részen, új háziorvosi rendelő kialakítása, belső festések és burkolatcserék, az udvar újraburkolása, a villamos-, víz-, és szennyvízhálózat teljes körű rekonstrukciója. A Budai u. 61. számú ingatlanon jelenleg működő gyermekorvosi rendelőre, védőnői szolgálatra kiterjedően az alábbi fejlesztéseket valósították meg: gyermekorvosi rendelő elválasztása a védőnői szolgálattól és belső átalakítása, külső nyílászárók cseréje, belső festések és burkolatcserék, az udvar újraburkolása, a villamos-, víz-, és szennyvízhálózat teljes körű rekonstrukciója. Mindkét ingatlan esetében részleges akadálymentesítés valósult meg.

Az egészségügyi alapellátást biztosító épületek felújításával, kismértékű átalakításával a funkciók ésszerűbbé, szervezettebbé váltak, az infrastrukturális ellátottság színvonala javult, az épületek energiatakarékosabbá váltak. A projekt keretében 3 db új notebook került beszerzésre, melyek a védőnői szolgálat hatékony munkavégzését segítik. A projekt által javul Bátaszék város társadalmi versenyképessége, illetve az életminőség, egészségi állapot egyéni és közösségi szinten egyaránt. A modernebb, jobb kialakítású orvosi rendelők, jobb ellátási körülményeket biztosítanak a település és vonzáskörzete lakosai számára. A felújítási, korszerűsítési munkák következtében az épületek értéke is növekedett. Összességében elmondható, hogy a projekt megvalósulása jobb munkafeltételeket teremtett az ott dolgozók számára, illetve korszerűbb, színvonalasabb betegellátást biztosít az érintettek számára.

 Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés - módosítás

 Megbízási szerződés tervezői művezetői feladatok ellátására

 Megbízási szerződés tervezői művezetői feladatok ellátására - módosítás

 Megbízási szerződés rehabilitációs környezettervező szakmérnöki feladatok ellátására

 Megbízási szerződés rehabilitációs környezettervező szakmérnöki feladatok ellátására - módosítás

 Megbízási szerződés műszaki ellenőri feladatok ellátására

 Megbízási szerződés műszaki ellenőri feladatok ellátására - módosítás

 Vállalkozási szerződés - PEBOLA Kft. Vállalkozási szerződés - PEBOLA Kft. - módosítás

 Megbízási szerződés - PEBOLA Kft. Megbízási szerződés - PEBOLA Kft. - módosítás

 Megbízási szerződés - Príger József

 A szerződés teljesítésére vonatkozó információk

Képek

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás