Évértékelő köszöntő

bataszek 2015.12.20, 09:59

A hagyományos évzáró fogadásra december 18-án, délután került sor a Városháza Házasságkötő termében.​

Ráhangolódásként Bojás Eszter előadásában a „Repülj madár” című népdalt, és Rúzsa Magdi „Ná,ná,ná” című dalát hallhattuk, majd két kis óvodás kápráztatta ela   megjelenteket kiváló mesemondásával: Kis Janka Fésűs Éva „A szívtelen csiga” című meséjét, Fülöp Lilla pedig Sebestyén Jenőné „A hóvirág meséje” című történetet mondta el.

Polgármester úr az alábbi szavakkal értékelte az elmúlt esztendőt:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégeink!

Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, akik elfogadták meghívásunkat és eljöttek a mai,  2015-ös esztendőt lezáró ünnepi fogadásra. Ezen ünnepi pillanatokban az év utolsó feladatai közé tartozik, hogy megvonjuk az esztendő mérlegét, elmélkedjünk a jövő év terveiről és köszönetet mondjunk mindazoknak, akik sokat tettek városunk épüléséért.

Tisztelt Jelenlévők!

Edison azt mondta egyszer: “Ha valamibe belevágunk és eredményeket akarunk elérni, három dologra van szükségünk.  Az első – a kemény munka. A második, hogy tapadjunk a feladathoz. A harmadik pedig a józan ész.” Ha a 2015-ös esztendőre visszagondolunk nem könnyű megítélni, milyen évet zárunk. Nincs értelme azt várnunk, hogy a vizsgálatunk végén, úgy mint egy iskolai dolgozatban, azt mondhatjuk, hogy ez az év 100-ból 80, vagy 90 %-osan sikerült, vagy éppen kettes vagy ötös osztályzatot érdemlünk. Egy közösség, egy város teljesítményének értékelése összetettebb,  hiszen az eredmény számtalan döntésből és e döntésekből eredő sikerből netán kudarcból áll. Azt viszont talán elmondhatjuk, hogy az elmúlt esztendőt valószínúleg Edison is eredményesnek találta volna. Mert keményen dolgoztunk a közösen megalkotott  programunkban foglatak megvalósításán. Mert nem hagytuk, hogy eltérítsék figyelmünket a feladatról - városunk szellemi és anyagi fejlesztéséről – azok a kétkedők, akik nem álltak mellettünk s bár segíthettek volna eddig  nem tették. S mert sokszor szükségünk volt a józan eszünkre, hiszen higgadt, előremutató döntések sorát kellett meghozni közös jövőnk érdekében.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az elmúlt egy esztendőben elvégzett munkánkat sok minden befolyásolta. Az önkormányzat, a városunkban élő emberek, és mi magunk is képletesen szólva valamennyien hajósok vagyunk az élet hatalmas óceánján, kitéve az adott kor viharainak és tengeráramlatainak, és bár életünket elsősorban a saját hajónkon történő események határozzák meg, nem tudjuk függetleníteni magunkat a tenger és az időjárás szeszélyeitől. A minket is befolyásoló történések nagy része szinte valamennyi hajót, hozzánk hasonlóan érinti, őket is veri az eső, süti a nap, az ő vitorlájukat is tépázza néha a szél.  De a célba éréshez, közös sikereink eléréséhez nélkülözhetetlen, hogy egymás nehézségeit, szakadt vitorláját, léket kapott hajóját látva nyújtsunk  egymásnak segítséget, és szükség esetén merjünk segítséget kérni a körülöttünk hajózóktól. Mert eggyütt messzebbre jutunk, mint egyedül.

Számunkra, Bátaszék város vezetői számára fontos, hogy megpróbáljuk összefogni azokat az embereket, családokat, vállalkozókat, egyesületeket vagyis – képletes értelemben véve – azokat a hajókat, amelyek a városhoz köthetőek. Az elmúlt időszakban igyekeztünk erősebbre kovácsolni a köztünk meglévő kapcsolatokat közös életünk több területén. Ennek érdekében az év során számos olyan rendezvény került megrendezésre, amelyek segítettek erősíteni, mélyíteni az együttműködésünket a vállalkozókkal, összetartozásunkat városunk valamennyi polgárával, és mely rendezvények szép, maradandó élményeket, emlékeket vagy éppen hasznos információkat adtak valamennyiünk  számára.

Minden körülményt figyelembe véve bátran kijelenthetjük, hogy ami rajtunk múlott azt megtettük ebben az esztendőben. Hiszen zökkenőmentesen működtettük a város intézményeit, az Önök javaslataira figyelemmel szépítettük városunkat, megőriztük, sőt gyarapítottuk kultúrális értékeinket, bővítettük, színesítettük a rendezvények körét,  koncepciók, tervek elkészítésével felkészültünk a lehetőségek befogadására és még sorolhatnám sokáig 2015 eseményeit. Pedig nem csináltunk mást csak betartottuk amit ígértünk és tettük a dolgunkat Bátaszékért, a Bátaszékiekért. Hitem szerint Többet, Reményeim szerimt jobban, de biztosan Másként.

Hölgyeim és Uraim!

A 2016-os esztendő sem ígérkezik habkönnyű évnek. Jövőre is rengeteg feladatunk lesz, hiszen az idén megálmodott terveket valóra kell váltani valamennyiünk érdekében. Én bízom abban, hogy az összefogás egyre erősödő szele belekap majd a mi kis közösségünk vitorláiba, és egymást segítve, támogatva, egymás tanácsaira hallgatva, bölcs kompromisszumokat kötve, együtt, mi Bátaszékiek egy új fejlődési pályára állíthatjuk városunkat.

Kedves Vendégeink!

Ebben az esztendőben egyesületeink ismét elkényeztettek bennünket eredményeikkel, sikereikkel. Büszkén olvashattunk a Legjobb Utcai Csapat eredményeiről, a karatékák vagy Rudolf László és id. Komonyi Orbán sakk sikereiről. A polgárőreink kitartó munkájának köszönhetően idén Polgárőr Város kitüntetésben is részesültünk. Sőt idén a városunk többször is megmutatta a közösségi összefogásban rejlő erejét, melynek köszönhetően a település felett örködő molyhos tölgy lett az Év Fája Magyarországon, illetve a Nemzeti Bor Maratonon versenyben is előkelő helyen végzett településünk. Idén a város mellett több egyesület is jubileumot ünnepelhetett, mely szintén a közösségi összefogás erejét példázza. Köszönet mindenkinek aki ezen szép sikerek elérésében közreműködött.

Ebben az esztendőben is folytava a több éves hagyományt, szeretnénk  köszönteni és elismerni  városunk ifjú Prima Primissimáit, akik a tanulmányok, a közösségi élet, a sport, vagy éppen a művészet területén végeztek kiemelkedő munkát és ezáltal váltak kortársaik példaképévé.

De idén köszönetet szeretnénk mondani azoknak az adományozóknak, akik 2015-ben önzetlenül segítettek a rászorulókon, és szeretnénk köszönetet mondani azoknak a támogatóknak, mecénásoknak is, akik támogatták városunk közéleti, kultúrális és sport programjait.

Kedves Barátaim!

Néhány nappal a karácsonyi ünnepek és az új esztendő beköszönte előtt mit is kívánhatnék valamennyiünknek. Nos, én nem is kívánok most mást, mint egységet, békességet, összhangot. Mert 2016-ban ezekre lesz a legnagyobb szükségünk, s ha ezek megvannak, erőt meríthetünk  egymásból. Mert ha egység van, akkor nincs az a probléma, amelyet ne tudnánk megoldani, nincs az a bánat, amelyet ne tudnánk elviselni − és nincs az a nagy öröm, amelyet ne tudnánk még nagyobbá tenni.

Végezetül engedjék meg, hogy Juhász Gyula Karácsony felé című versének néhány sorát idézzem:

„…Bizalmas szívvel járom a világot,

S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.”

Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok mindnyájuknak!

Polgármester úr évértékelő beszédét követően díjazta mindazokat a fiatal tehetségeket, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak valamely területen, és munkájukkal hírnevet szereztek városunknak.

Következzenek eme fiatalok, és méltatásaik, hogy az egész város büszke lehessen rájuk!

Bojás Eszter

a helyi Alapfokú Művészeti Iskola növendéke 2015-ben városunk számos rendezvényét színesítette változatos zenei programjával, gitárelőadásaival. A hangszeres zenélés mellett énekléssel is komolyan foglalkozik, 3 éve aktív tagja a Székely Kórusnak, és Bátaszéket egyedül képviselte egy Mohácson megrendezett népdaléneklési versenyen, ahol ezüst minősítést kapott. Egy jelképes ajándékkal szeretnénk egész éves munkáját megköszönni.

Fülöp Lilla

bátaszéki óvodás októberben a XXI. Medinai Mesemondó Találkozón a most elhangzott meséjével első helyezést ért el. Ehhez a szép eredményhez ezúton is gratulálunk és neki is ajándékkal köszönjük meg szorgalmát.

Kis Janka

bátaszéki óvodás segítőkészségével és széles körű tehetségével hamar kitűnt a társai közül. Zenei és táncos foglalkozások aktív szereplője, valamint teljesítménye irodalmi és német nyelvi területen is kiemelkedő. A medinai mesemondó versenyen különdíjas lett.

Gál Dániel

bátaszéki óvodás rajz és sport teljesítményével emelkedik ki a többiek közül: egy óvodai rajz-és plakátverseny pályázaton különdíjas lett, e mellett a Mecsek Autópálya Üzemeltető Zrt. által meghirdetett „Kirándulás az óvodával” elnevezésű rajzpályázatot megnyerte. Karate bajnokságokon első és második helyezésekkel büszkélkedhetett, valamint a X. tavaszi Bátaszék karate bajnokságon a legeredményesebb versenyző címet is sikerült megszereznie.

A helyi általános iskola tanulói közül a következők részesülnek elismerésben:

Galla Zsóka

tisztelettudó, szorgalmas, a közösség és az iskolai rendezvények aktív és lelkes tagja. Rajzpályázatok sokaságán vett részt, munkáiból naptár is készült. Kreativitásáért többször különdíjban részesült. Emellett rendszeresen részt vesz iskolai tanulmányi versenyeken: matematika, német, természetismeret, történelem tantárgyakból. Tavaly német tantárgyból az országos levelező versenyen 2. helyezést ért el.

Csankó Patrik István

Lelkiismeretes, kitartó, megbízható tanuló, akit eddigi munkájának elismeréseként iskolai zászlóvivőnek választott a tantestület. Minden évben tanulmányi versenyen vesz részt, matematikából és németből, de kiemelkedő tanulmányi területe a történelem is. Az iskolai közösség tevékeny tagja, az évfolyam legjobb tanulója.

Bíró Laura

kitartásának és lelkiismeretességének köszönhetően minden évben kitűnő bizonyítványt ért el. Angolból, matematikából és helyesírásból minden tanévben részt vesz iskolai, megyei és területi versenyeken, melyeken szép eredményeket ér el. A közösségi munkából is kiveszi részét, gondolatai, ötletei segítik az iskolai programok tervezését és lebonyolítását.

Ill Ninetta

Kiemelkedő szorgalmú, igyekvő, céltudatos, megbízható tanuló, akinek tanulmányi eredménye minden évben jeles. Rendszeresen részt vesz megyei, országos illetve nemzetközi rajzversenyeken, de matematika és magyar nyelv tantárgyi versenyeken is szép sikereket tudhat magáénak. Magatartása, pozitív hozzáállása és az osztályközösségért végzett lelkiismeretes munkája példaként állítható diáktársai elé.

Sükösdi Fanni

sporttevékenységével emelkedik ki társai közül, hiszen több sportágban is kimagasló eredményeket tud felmutatni. A mazsorettek nemzetközi táncversenyén bronz minősítést szerzett. Atlétikában a „sportok királynője”, hiszen a megyei csapat húzóembereként első helyezést ért el több versenyszámban, illetve az egyéni összetett versenyszámot is toronymagasan megnyerte. Az atlétika összetett döntőjén az előkelő 10. helyezést nyerte el.

A gimnázium tanulói közül a következő diákok vehetnek át jutalmat:

Palkó Tekla

kiemelkedik társai közül példamutató szorgalmával és magatartásával. Segítőkész, szívesen vesz részt minden közösségi tevékenységben, rendszeres résztvevője a Géza-gáláknak. Tanulmányi eredménye minden tanévben kitűnő volt. Már a tizedik osztályban előrehozott középszintű érettségi vizsgát tett német nyelvből, majd az őszi vizsgaidőszakban emelt szintű német érettségijével C típusú nyelvvizsgát szerzett szép eredeménnyel.

Mezei Réka

magatartása és szorgalma példamutató, tanulmányi eredménye kitűnő, és az iskolai közösség egyik meghatározó, irányító tagja. Diáktársai szavazata alapján 2015 szeptemberében ő személyesíthette meg Eufrozina királynét. Sok színpadi ötlet, koreográfia fűződik a nevéhez, a Felvidék tánccsoport tagjaként rendszeres résztvevője kulturális programoknak, fesztiváloknak.

Sportolóként Réka kivételes szorgalmú versenyző, amihez rendkívüli munkabírás, és intelligencia párosul. A bátaszéki úszók legeredményesebb hátúszója, de remek vegyes úszó is. Minden versenyszámban bevethető, nagyon jó állóképességű versenyző. A hazai rendezésű versenyek állandó legjobbja, de 2015-ben a megye legjobbja is lett 100 méteres hátúszásban. Ezzel az eredményével történelmet írt, mert ő az első középiskolás bátaszéki versenyző, aki eljutott az országos diákolimpiára, amit 2016 tavaszán rendeznek majd meg.

Werner Anna

szorgalma és magatartása példamutató, tanulmányi eredménye kitűnő. A 11. osztályban előrehozott érettségi vizsgát tett angol nyelvből, majd a nyár folyamán középszintű C típusú nyelvvizsgát is szerzett. Kiemelkedik társai közül a sakk sportág területén elért országos és nemzetközi eredményeivel. 2012-ben országos bajnokságon harmadik, 2013-ban diákolimpián első, 2014-ben diákolimpián egyénileg második, csapatban harmadik helyezést sikerült megszereznie, és ebben az évben az U16 sakk olimpián is erősítette Magyarország 2. csapatát. 2015-ben országos bajnokságon első lett.

Wágner Nóra

szorgalma és magatartása példamutató, tanulmányi eredménye kitűnő. A 11. osztályban előrehozott érettségi vizsgát tett angol nyelvből. Életében meghatározó szerepet tölt be a zene. Először furulyával kezdte el a hangszeres zenélést, majd 5. osztálytól kezdett klarinéton játszani. A Bátaszéki Fúvós Zenekar tagjaként arany minősítésben részesült. Rendszeres résztvevője kulturális programoknak, fesztiváloknak.

Rácz Ferdinánd

Szorgalma és magatartása példás, tanulmányi eredménye kitűnő. A 11. osztályban előrehozott érettségi vizsgát tett német nyelvből, majd az őszi vizsgaidőszakban emelt szintű német érettségijével C típusú nyelvvizsgát szerzett. Az  Ő életében a sport tölt be meghatározó szerepet. A szekszárdi UFC felnőtt csapatában játszik 16 éves korától.

TÁNC kategóriában is több tehetséget díjaztunk:

Czippán Réka

 a  „Legjobb Utcai Csapat Egyesület” (BEST Street Team) egyik táncosa. A II. Géza Gimnáziumban végzett, ahol jeles tanulmányi eredményéért, kimagasló szorgalmáért, közösségi munkájáért, versenyeredményéért, minden évben könyvjutalomban, és oklevélben részesült. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás Tudományai Kar hallgatója, ahol, szintén sikereket ér el. Réka a „Legjobb Utcai Csapat Egyesület” életében rendkívül aktív, neki köszönhető a nyári edzőtábor megszervezése és lebonyolítása.

TWISTER Mazsorett csoport

A Bátaszéki mazsorett csoportok rendszeres fellépői a helyi és környékbeli rendezvényeknek, és több alkalommal tettek eleget testvérvárosaink meghívásának is. Évente több versenyen is megmérettetik tudásukat. 2014-ben és 2015-ben Szolnokon vettek részt mazsorett versenyen, ahol szép eredményekkel tértek haza: három első és két második helyezéssel. Pakson is versenyeztek, ahol számos arany, ezüst és bronz minősítést kaptak. Idén Domaszéken is számot adhattak tudásukról egy Nemzetközi Nyílt Táncversenyen, ahol a TWISTER csoport egy ezüst minősítést és egy első helyezést is elért.

Bíró Laura

hét éve tanulója a művészeti iskola tánctagozatának. Laura már egészen kicsi korától igazi színpadi jelenség. Egyéniségével, kisugárzásával, kiállásával, egyéni mozgásvilágával eléri azt, hogy kitűnjön a tömegből. Gyorsan tud alkalmazkodni a váratlanul adódó helyzetekhez és saját mozgásvilágát jól alkalmazza eltérő stílusú zenékre is. A 2014-2015-ös tanévben bejutott a háromévente megrendezésre kerülő országos modern-kortárstánc tanulmányi versenybe, melyen II. helyezést ért el. Az Apáczai Táncfesztiválról egy bronz és egy ezüstéremmel térhetett haza.

Császár Vanda

hetedik tanévét kezdte meg a művészeti iskola tánctagozatán. A tavalyi tanévben II. helyezést ért el az országos modern–kortárstánc tanulmányi versenyen. Az Apáczai Táncfesztiválon két ezüstéremmel jutalmazták szóló és csoportos kategóriában, valamint egy bronzérmet nyert szintén csoportos koreográfiában. Elért eredményeit szorgalmának és rendkívül jó monotónia tűrésének köszönheti. Kiemelkedően jó a mozgásmemóriája, a térhasználata, a stílusérzéke és a technikai felkészültsége is.

Győri Petra

Petra hét éve diákja a művészeti iskola tánctagozatának. Kis kora óta érdeklődő, gyorsan tanuló, nyitott személyiség. Igényes, fantáziája, kreativitása már alkotóként is bemutatkozott a házi táncversenyeken. A mozgásnyelv alkalmazásán túl tartalommal is megtölti koreográfiáját. Eredetiség jellemzi; témában, technikában, szerkesztésben, zeneválasztásban is. A 2014-2015-ös tanévben részt vehetett az Országos modern–kortárstánc tanulmányi versenyen, ahol II. helyezést ért el. Az Apáczai Táncfesztiválról bronzéremmel tért haza.

Díjazott sportolók:

Kiss Áron

kosárlabdázó edzésmunkája kiváló, fejlődése kiemelkedő. Kitartásával és küzdeni tudásával a csapattársait is lelkesíteni tudja. Gyorsan megérti az új feladatokat, és azokat pontosan, hibátlanul bemutatja és végrehatja, ezzel nagyban segíti az edzésmunkát. Kiváló pontossággal dob a kosárba, keze még a mérkőzéseken sem remeg, kosarai biztosan ülnek az ellenfél gyűrűjében. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy csapatával a Szekszárdon rendezett korosztályos bajnokságon és az utánpótlás kosárlabda bajnokságon is II. helyen végzett.

Pap László

a kosárlabda utánpótlás csapat meghatározó tagja és a felnőtt csapat játékosaként is erősíti a szakosztályt. Figyelmes, motiválható, fegyelmezett sportoló, aki a játékszabályoknak megfelelően, remekül sajátította el a kosárlabda játék elemeit. Ez segítette abban is, hogy a közelmúltban sikeres játékvezetői vizsgát szerzett. Gyermektornákon gyakran vezet mérkőzéseket, és a legtöbb edzést ő vállalja a fiatalok közül. Heti 5 edzésen vesz részt.

Kőműves Dávid

Az utánpótlás mellett a felnőtt kosárlabda csapat meghatározó tagja, a kezdő 5–ös egyik legjobb játékosa. Bedobó poszton gyors betöréseivel és 3 pontos kosaraival növeli a csapata eredményét. Olyan játékos aki, fiatal kora ellenére hamar beilleszkedett a felnőtt csapatba, így a Férfi Baranya megyei bajnokságban játszik, és Baján az iskolai csapatát is erősíti. Jó képességű, folyamatosan fejlődő sportoló.

Péter Géza

A kosárlabda szakosztály kiemelkedő tagja. A játékhoz való hozzáállása és kitartása példaértékű, az utánpótlás és a saját korosztálya számára is. Az edzéseken és a mérkőzéseken a maximumot nyújtja, nem ismer vesztett helyzetet. A kosárlabda mellet számos sport elkötelezettje, a sportolók segítése, számára fontos feladat. Csapatépítő és összetartó munkája kiemelkedő. Reméljük, sokáig erősíti még a csapatot és 3 pontos dobásaival sok borsot tör még az ellenfelek orra alá.

Kaszás Maja:

a Karate Szakosztály legeredményesebb női versenyzője. Munkabírása és küzdeni akarása időnként még a fiúkat is megszégyeníti. 2015-ös szezonja rendkívülire sikeredett, szinte nem volt olyan versenye, ahol ne végzett volna a dobogón. A legnagyobb hazai nemzetközi versenyen, a Tatami Kupán a dobogó legmagasabb fokáig jutott. Maja, az év elején helyet kapott a Magyar Karate Szövetség kadet válogatottjában, és a Törökországi Rumi Games (Gémsz) nevű nemzetközi versenyen is a döntőig menetelt. Az egyik legerősebb Közép-Európai versenyen, a Szlovák Open-en is harmadik helyen végzett. 2013 óta az Európa Bajnokságokat éremmel fejezi be, ezúttal 2 ezüstöt szerzett a bátaszéki csapatnak.

Matzkovics Márk

a karate csapat igazi nagy küzdője. Számára nincs lefutott mérkőzés. Több ízben vesztett helyzetből hozza vissza a meccset. Legnagyobb pillanatait a tavaszi pozsonyi Szlovák Open-en élte át, ahol a döntőig menetelt, sajnos ott honfitársával szemben alul maradt. A hazai rendezésű Európa Bajnokságon két bronzérmet szerzett a csapatnak. Márk a versenyzésen kívül az utánpótlás-nevelésben is kiveszi részét. Az óvodás és az alsó tagozatos kezdő csoport oktatásában aktívan részt vesz, és a szervezési feladatokban is egyre többet vállal.

Mendi Noémi

a 14 év alatti karatézó lányok között a Bátaszék Sport Egyesület legeredményesebb versenyzője. Rendkívül gyors reakciójú, jó vizuális memóriával megáldott sportoló. Szorgalma és kitartása révén már két Európa Bajnokságot sikeresen teljesített, de szinte az összes hazai versenyen dobogóra tudott állni. Két éve stabil versenyzője a válogatott keretnek, a legutóbbi Európa Bajnokságon, 1 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet sikerült szereznie.

Kiss Bánk Botond

hihetetlen munkabírású, céltudatos, kivételes akarattal rendelkező karatézó. Olyan fiatal sportoló, aki tehetségével és szorgalmával képes a többiek fölé emelkedni. Első Európa Bajnoksága nagyon jó eredményekkel zárult: páros és csapat formagyakorlatban Európa Bajnok lett, csapat küzdelemben 2., egyéni küzdelemben 3. helyen végzett.

Mattenheim Bálint

az úszó szakosztály eddigi legeredményesebb fiú versenyzője. a 2015-ös év eleji megye bajnokságon 3 számban sikerült bajnoki címet szereznie, majd később képviselnie csapatunkat az országos diákolimpián. Nagyon jó gyors- és hátúszó, a fiú gyorsváltó csapat egyik húzó embere. Az úszás mellett, több ízben indul triatlon és duatlon versenyeken is, a megyei versenyeken rendszerint dobogón végez.

Farkas Noel

Noel focista, meghatározó játékosa a Bátaszéki BOCSOK csapatának. Szorgalmával, ügyességével és húzóerejével kitűnik csapattársai közül. Bozsik-fesztiválok és kupák állandó résztvevője. Küzdeni tudása példaértékű. A kis focista előtt nagy jövő áll.

Berényi Szilveszter

az Egyesület egyik legtehetségesebb futballjátékosa, imádja a focit, szeret edzeni, de legfőképpen gólt lőni. Edzésmunkája korához képest tökéletes. Az U-10-es Bozsik-program több tornáján is ő lett a torna legjobb góllövője. Tehetsége alapján kiválasztották a Bozsik megyei válogatón, aminek eredményeként kétnapos edzőtáborban vehetett részt az MLSZ költségén. Itt is jól helyt állt, pedig a nála egy évvel idősebbek között szerepelt. Reméljük, még sok örömet szerez futballszerető közönségünknek!

Ligeti Áron

Gyors, sokat mozgó, jól párharcoló focista, ami a személyiségéből fakad. Több poszton képes a korosztályához mérten kiválóan teljesíteni. Jól edz, nagyon szereti az edzésjátékokat. A Bozsik U-13-as programban az egész ősz folyamán kiegyensúlyozottan, magas színvonalon futballozott.

Kis Levente

az U-14-es foci bajnokságban és a Bozsik U-13-as programban szerepelt. Csupaszív, odaadó játékos, akiben néha még túl is teng a győzni akarás. Ez olykor-olykor hibákat is szül, ám ezeket igyekszik minél előbb kijavítani. Minden edzésen jelen van, jól dolgozik, remélhetőleg a viselkedése is hamarosan csapatkapitányhoz méltó lesz.

Dobai Bálint

az U-14-es futballbajnokság és a Bozsik-programok meghatározó játékosa volt a szezonban. Rengeteget fejlődött a nyár óta, jó néhány poszton mutatott kimagasló teljesítményt. Esetenként már a csapatkapitányi karszalagot is kiérdemelte, jó a magaviselete és a tanulmányi eredménye is.

Horváth Brendon

Mind az U-19-es, mind az U-16-os focicsapat alapembere. Vezéregyéniséggé vált a serdülő csapatban és jól helytállt az ifiben is, pedig sok esetben nála akár 5 évvel idősebbekkel kellett felvennie a küzdelmet. Játékügyessége kiemeli a korosztálya tagjai közül, edzésről soha nem hiányzik, jól edz. Technikai képességei kiválóak.

Mányák Noel

Serdülő futballcsapatunk alapembere, több poszton is jól teljesített az ősz folyamán. Magas szinten áll a taktikai fegyelme, nagy munkabírású játékos, aki a mérkőzésen mindent odaad magából a győzelemért. Annak ellenére, hogy nem bátaszéki, szinte minden edzésen részt vesz, edzésmunkája dicsérhető.

Ranga Martin

U-19-es csapatunk megbízható tagja, ha kell a kapuban, ha kell a mezőnyben segíti társait. Edzésmunkája kifogástalan, sok segítséget nyújt edzőjének a szervezésben. Tanulmányi eredményei jók, viselkedése példamutató.

Botos Tamás

rendkívül jó képességekkel megáldott labdarúgó. Már évek óta a felnőtt labdarúgó csapat meghatározó játékosa. Az elmúlt idényben végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, ezzel jelentősen hozzájárult a csapat eredményességéhez. Nem csak a mérkőzéseken lehetett rá számítani, hanem az edzéseken is kiváló példamutató munkát végzett.

A megjutalmazott tanulók és sportolók után köszönetet mondtunk felkészítő tanáraiknak, edzőiknek, akik nevelték irányították, ha kellett bíztatták tanítványaikat, a sok siker közös munkájuk gyümölcse.

Egy-egy támogatói oklevelet adtunk át azon cégeknek, akik az idei évben kiemelkedő támogatást nyújtottak rendezvényeinkhez, intézményeinknek.

 • Alisca Bau Zrt.
 • Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet
 • Bát-Grill Kft.
 • HegBerger Kft.
 • HOZAM 2001 Kft.
 • KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
 • Panteon Kft.
 • Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • UNIQA Biztosító Zrt.
 • Bát-Coop Szövetkezet
 • Bátmetall Kft.
 • Gemenc Bau Kft.
 • MANABO Magyarországi Kft.
 • MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
 • Szekszárdi Mezőgazdasági Zrt./Twickel Szőlőbirtok Kft.

Képek

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás