F E L H Í V Á S - Ebtartás szabályairól

bszekinfo 2018.02.06, 16:00

F E L HÍ V Á S - Ebtartás szabályairól

 

Városunkban az utóbbi időben jelentős gondot okoz a közterületen kóborló ebek száma. Sajnos a legtöbb esetben a kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állatuk a tartás helyét ne hagyhassa el. Ezért indokoltnak tartjuk – az ide vonatkozó ágazati jogszabályok előírásainak ismertetésével – felhívni az ebtartók figyelmét az alábbiakra:

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 5. § (1) bekezdése alapján „Az ebtartó köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.”

 

Felhívjuk minden állattartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni se közterületen, se más ingatlanán nem hagyhatja, az ebet megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodnia kell a szökésveszély megakadályozása érdekében.

 

Az állattartó (az eb tulajdonosa és/vagy tartója) köteles:

  • minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen állatorvossal beoltatni, saját költségén;
  • Bátaszék Közös Önkormányzati Hivatalnál a tartott kutyákat ebösszeíró adatlapon bejelenteni (önkormányzati Eb nyilvántartásba való rögzítés céljából);
  • a 4 hónaposnál idősebb ebet chippel megjelölve tartani.

 

Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik – az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. r. alapjánállatvédelmi bírsággal sújtható. Az állatvédelmi bírság mértéke 30.000,- Ft-tól több millió forintig terjedhet a szabályszegések számától függően.

 

A bírság kiszabása mellett a jegyző, illetve a járási hivatal – a 245/1998. (XII. 31.) Korm. r. 7. (1) bekezdése alapján – az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.

 

Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, és a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal – szabálysértési eljárás keretében – szabálysértési bírsággal sújthatja, melynek mértéke 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedhet.

 

A köz- és magánterületeken felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek veszélyt jelentenek mind az ember-, mind az állati egészségre, illetve a közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra. Embertársaink egészségének és testi épségének megóvása, valamint a fenti jogkövetkezmények elkerülése érdekében ezúton is felszólítunk minden kutyatartót, hogy ebét a hatályos jogszabályoknak megfelelően tartsa ingatlanán belül, kötelező mikrochippel és védőoltással való ellátásáról gondoskodjon.

 

Az Ávtv. 42/B. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat – az ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – 3 évente legalább 1 alkalommal ebösszeírást végez. Önkormányzatunknál idén tavasszal válik ismételten esedékessé ezen önkormányzati feladat.

 

A BÁT-KOM 2004 Kft. 2018. február 7-től rendszeres és fokozott ellenőrzést végez a kóbor ebek befogása érdekében. A vonatkozó rendelkezéseket megszegő állattartók ellen eljárást kezdeményezünk.

 

A település nyugalma érdekében segítő közreműködésüket köszönöm.

 

                                                                                   Bátaszék Város Önkormányzata

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás