Felhívás - óvodai és bölcsődei beíratásra

cikador 2022.03.17, 08:00

F E L H Í V Á S

 

a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsődébe történő beíratásra

 

A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsának …/2022. (II.10.) TT. határozata alapján értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a harmadik életévüket 2022. augusztus 31-éig betöltő/betöltött gyermekek 2022/2023. nevelési évre a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha köznevelési intézménybe történő óvodai beíratásának időpontja:

 

2022. április 20-án (szerda), 8-16 óráig

és

2022. április 21-én (csütörtök), 8-16 óráig.

 

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha köznevelési intézménybe történő bölcsődei beíatásának időpontja:

 

2022. április 25-29. napokon, 13 órától 16 óráig.

 

A bölcsődei nevelés a Bátaszék, Perczel u. 1. szám alatt biztosított.

A bölcsőde ellátási területe: Alsónyék, Báta, Bátaszék, Dunaszekcső, Mohács, Pörböly

 

Az óvodai beíratás az intézményekben egyidejűleg, a bátaszéki gyerekek vonatkozásában Bátaszék, Hunyadi u. 44/a. szám alatt, az alsónánai gyerekek vonatkozásában Alsónána, Kossuth u. 37. szám alatt, az alsónyéki gyerekek vonatkozásában Alsónyék, Fábián u. 3. szám alatt, és a pörbölyi lakhelyű gyermekek vonatkozásában pedig Pörböly, Óvoda u. 3. szám alatti óvodaépületben.

 

Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által választott óvoda.

 

A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete:

 • a bátaszéki székhely óvoda (7140 Bátaszék, Hunyadi u. 44/a.) esetében Bátaszék város közigazgatási területe;
 • az alsónyéki tagóvoda (7148 Alsónyék, Fábián Pál u. 3.) esetében Alsónyék község közigazgatási területe;
 • az alsónánai tagóvoda (7147 Alsónána, Kossuth u. 37.) esetében Alsónána község közigazgatási területe;
 • a pörbölyi tagóvoda (7142 Pörböly, Óvoda u. 3.) esetében Pörböly község közigazgatási területe.

 

A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde székhely és tagóvodái egyaránt jogosultak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására, valamint igény esetén német nemzetiségi nevelést biztosíthatnak.

 

A beíratáshoz szükséges:

 • az egyik szülő személyi igazolványa és az ahhoz tartozó lakcímkártya;
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok;
 • a gyermek TAJ kártyája;
 • bölcsődéből óvodába jelentkező gyermek bölcsődei igazolása
 • sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén a szakértői vélemény (ha rendelkezik ilyen dokumentummal);
 • gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha rendelkezik ilyen dokumentummal)

 

Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét.

 

Az óvodába kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2022. augusztus 31-éig betölti a harmadik életévét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, és aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

 

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyerekek is, akik a 2022/2023. nevelési év során lesznek 3 évesek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi azon gyermekek óvodai felvételét is, akik a harmadik életévüket a felvételtől számított fél éven belül töltik be feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

A felvételről, az óvodai jogviszony keletkezéséről a férőhelyek ismeretében a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója dönt, ennek eredményéről írásban értesíti a szülőket a beíratást követő 21 munkanapon belül.

 

A kötelező felvételt biztosító óvoda igazgatója nyilvántartása alapján értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem iratták be.

 

Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon irassák be az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe vételt.

 

 

 

Bátaszék, 2022. február 18.

 

 

Kondriczné dr. Varga Erzsébet

                                                                                                           jegyző

 

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás