Gondolatok egy sikeres véradó verseny kapcsán

bataszek 2016.02.22, 08:20

2016. február 18-ára véradó versenyt hirdettünk a városunkban. Óvodai és iskolai szülői értekezleteken hirdettük meg a versenyt a szülők között. A korrekt értékelésre törekedve az osztály-, illetve csoportlétszámhoz arányosítva százalékosan értékeltük a csapatok aktivitását, amit a véradáson megjelent donorok száma alapján összesítettünk. Természetesnek gondolom, hogy a verseny eredményét nem a ténylegesen vért adók száma alapján számoltuk ki, hanem a szándék alapján, ugyanis a mozgósító gyermek nem tudhatta, hogy ki alkalmas véradónak, ki nem. A nyereményeket arányosítani próbáltuk az intézmények méretéhez és a remélt teljesítményhez, ezért a nyereményalap 60%-át az általános iskolának, 40%-át az ovinak szántuk.

A verseny sikeres volt! 81 véradó jelent meg, 15 főt kiszűrtek különböző egészségügyi problémák miatt és 66 fő volt alkalmas a véradásra. A legnagyobb öröm az, hogy 19 új véradót tudtak a gyerekek a rendszerbe behozni! Köszönet illet minden véradót; büszkeség, melegség és fény töltse be a szívüket és a lelküket, mert ők tudnak úgy adni, hogy nem tudják, kinek adnak. Tudnak önzetlenül, magamutogatás nélkül segíteni – egy véradással akár három rászorulónak is. Öröm töltse el a szívét minden gyermeknek és a véradás minden szervezőjének, aktivistájának, mert bizonyították, hogy ők figyelnek a másik emberre! Ők értik, mi a közösség lényege és mi a közös felelősségvállalás.

Nem szabad annyira túlterhelni diákot és pedagógust, hogy a hit- és erkölcstan tanítása kapcsán vagy osztályfőnöki órákon ne csak megfogalmazzuk és megtanuljuk az emberi lét lényegét. Alapvető cél, hogy tetteinkkel aprópénzre tudjuk váltani a tanultakat, tudjunk szeretettel adni valamit, akár a legkisebbnek is. Mit is ad, aki vért ad? Emberi szövetet adunk beteg embernek. Időt adunk a „drága” időnkből. Figyelmünket adjuk, mert figyelünk arra, hogy segíthessünk. A véradó önmagát adja, mert szeret és tud adni.

Mindezek ellenére igen felzaklatott a verseny végeredménye, miszerint az óvodai csoportokhoz 28 véradó iratkozott föl, az általános iskolai osztályokhoz összesen 15 fő jelentkezett be támogatóként; továbbmenve: a gimnáziumunk el sem indult a versenyen. Ezen eredmény elemzése nem egyszemélyes feladat, mert szinte érthetetlen, hol és miért veszik el a versenyszellem a gyerekekből és a szülőkből, esetleg a pedagógusokból az óvodás kortól az iskolás korig. Véletlenül sem szeretnék bárkit is megbántani, de szeretném felrázni a téli álomból azokat, akik még képesek emberhez méltó gondolkodásra. Tudom, hogy sokan értik, mire gondolok. Populárisan nem tudom megfogalmazni, mi mindent jelent az a szó: adni. Ezt csak megtapasztalni lehet, mert beszélni róla kevés…

Szívből gratulálok az ovisoknak, beleértve minden szereplőt, gyereket, szülőt, pedagógust. Természetesen az ovi kapja a nyeremény 60%-át, az iskolásoké a maradék 40%. Restellem, hogy a szabályokon változtatni kellett a verseny végén, valóban nem túl sportszerű a dolog, de így az igazságosabb!

Óvodai eredmények:

A Lovacska csoport lett az első helyezett 11 véradóval. Gratulálunk, a lovak jól elhúztak!

A Halacska csoport lett a második helyezett hat véradóval. A halacskák jó irányba úsznak, az árral haladnak.

A Katica csoport lett a harmadik helyezett három véradóval, ami sajnos nem annyi, mint a  bogár pöttyeinek a száma.

Három véradót egyébként három óvodai csoport is hozott, amin senki nem csodálkozik, merthogy a három mesebeli szám. A negyedik helyre holtversenybe azért csúszott le két csoport, mert a csoportlétszám egy fővel elmaradt a Katicák létszáma mögött. Szívből gratulálunk a helyezésekhez, a nyereményt a Vöröskereszt adja át!

Az iskola eredményei a következők: 23 osztály tanulói 53 véradót tudtak eredményesen megszólítani. Az 53 véradó 10 osztályhoz iratkozott fel támogatónak. 13 osztály nem vett részt a versenyben (ez több, mint az osztályok fele). A véradás szervezésében résztvevők eredményei nagy szórást mutatnak.

A legeredményesebb a 3.c osztály, ahol az osztálylétszámra vetítve 54%-os volt a véradási szám. 24 diák 13 véradót hozott a rendszerbe. Gratulálunk az első helyezéshez a 3. c osztályos tanulóknak!

Második helyezett a 7.c osztály. A 12 fős osztály 6 véradót prezentált. Nagyon szép teljesítmény!

A harmadik helyezett a 4.c osztály, ahol a 21 diák 9 véradót tudott meggyőzni a véradás fontosságáról.

A város szépen teljesített, az eredmény kiváló! Akik a szervezéssel dolgoztak az eredményért, legyenek elégedettek a munkájuk eredményével, mások vérével. Most nem csak a véradóké a dicsőség, mert az emberség mellett a versenyszellem is megmérettetett.

A verseny és az önzetlen segítés jó társai egymásnak. Sajnos sokan nem látták meg a feladat szépségét és az eredmény üzenetét. Bízom abban, hogy a jövő évi versenyen emberségből is kiválóan teljesít a város.

A díjak átadására – ünnepélyes keretek között – májusban kerül sor a Vöröskeresztes Világnapon, Szekszárdon. A következő versenyig jó felkészülést kívánok mindenkinek!

dr. Kovács Klára

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás