Klímastratégiai konzultáció

cikador 2017.06.17, 18:44

           

Klímavédelem és fenntarthatóság – klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése – Tolna megyében

Jelenleg Tolna megyében még nincs átfogó megyei klímastratégia és nem működik olyan szervezet, vagy fórum, amely rendszeresen és szervezetten képviselné az egész megye területén a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklését. 2017 év során a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából kialakításra kerül a megyei klímastratégia, amelynek keretein belül meghatározásra kerülnek azok a klímastratégiát érintő döntések, határozatok és elvégzendő feladatok, amelyek definiálják Tolna megye elkövetkezendő éveit, évtizedeit a klímatudatosság jegyében.

 

A Tolna Megyei Önkormányzat KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 azonosítószámú, „Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében” című pályázatára 30 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A program fő feladatai a Tolna Megyei Klímastratégia kidolgozása, az önkormányzati vezetők klímaadaptációs, klímaváltozás megelőzési ismereteinek bővítése és a Tolna megyei lakosság klímatudatosságának elősegítése. Hosszú távú cél a klímaadaptációs, és klímaváltozást megelőző szempontok érvényesítése a megyei szintű fejlesztések és a települési szintű várostervezés során. A projekt keretében az elkövetkező fél évben több mint 30 rendezvény kerül lebonyolításra a klímaváltozással és a készülő megyei klímastratégiával kapcsolatban

2017. június 16-án a Tolna megyei Önkormányzat, a Bátaszék Város Önkormányzata és a Dipol Csoport szervezésében került megrendezésre a megyei Klímastratégia kialakítását megvalósító KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 projekt negyedik rendezvénye Bátaszéken a Városháza Házasságkötő Termében.

A városi klímakonferencia megnyitóján Dr. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, hogy Bátaszék egy élhető kisváros, ahol a kedvező földrajzi és közlekedés-földrajzi helyzet, a tradíciók, az erős vállalkozói közösség egy dinamikus, fejlődő gazdaságot alapozhatnak meg, ahol a fenntarthatóság alapelvei is érvényesülhetnek. Nagy hangsúly fektetnek az épített környezet rehabilitációjára, melynek hatására település városias jellege erősödik, zöldfelületeinek növelésével pedig egyre élhetőbbé válik.

A rendezvény szakértő előadója, dr. Váradi Zsuzsanna, PhD. geográfus, az Országos Klímareferens Hálózat Egyesület elnöke, arról beszélt, hogy a klímaváltozás a társadalomra és a gazdaságra a természeti tényezőkön keresztül hat, és mivel Tolna megye erősen agrárorientált régió, ezért a klímaváltozás hatásai a mezőgazdaság, az erdőgazdaság, a turizmus vagy éppen a víziközmű-szolgáltatás terén a legerősebbek. A természethez kötődő ágazatok hangsúlyozása azért is indokolt, mert hazánkat általánosságban és Tolna megye kitettségét ilyen szempontból még fokozottabban érintik a globális klímaváltozás negatív folyamatai. Az éves hőmérsékleti maximumokban megfigyelhető emelkedés, az egyre gyakoribb hőhullámok, valamint a szélsőséges, sokszor jelentős jégkárral járó csapadék események és az ezekhez kapcsolódó belvíz és árvíz mind átlagon felül terheli a térség társadalmi, környezeti és gazdasági potenciálját.

Ilyen körülmények között a megyei szintű tervezés kitüntetett feladata a hatásmérséklés, és az adaptáció területi szinten történő elősegítése. A hatásmérséklés alapja a társadalom, valamint a gazdasági és területi szereplők felkészültsége és tudásbázisa, amely jelentősen csökkentheti a megye éghajlatváltozással szembeni sérülékenységét.

A megyei klímastratégia kialakításával lehetőség nyílik azon kérdések, feladatok, döntések meghatározására, amelyek megkönnyítik a megyei vezetők és a településeket irányítók munkáját Ezért kiemelten fontos a megye településeinek vezetőinek, önkormányzati és intézményi képviselőinek, a civil szervezeteknek és a lakosság véleményének összegyűjtése és ezek beépítése a stratégiába. A kétórás konferencia alkalmával a résztvevők megismerkedhetek az eddigi eredményekkel, a stratégia célokkal és intézkedésekkel, valamint a kommunikáció és a társadalmasítás lehetőségeivel és eszközeivel. A program második részében a vélemények és javaslatok megvitatására volt lehetőség, valamint a felmerülő kérdésekre kaptak szakértői válaszokat a résztvevők.

További információk a Tolna Megyei Önkormányzat www.tolnamegye.hu oldalán.  

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás