Közmeghallgatás rendhagyó módon

cikador 2020.11.19, 13:07

Közmeghallgatás rendhagyó módon

A pandémiás helyzet miatt a márciusi időpontot módosítva, november 18-án megtartott közmeghallgatáson online, a tévéképernyő előtt ülve vehettek részt az érdeklődők.

Dr. Bozsolik Róbert polgármester miután köszöntötte a nézőket a rendhagyó közmeghallgatás napirendi pontjai következtek.

A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás képviseletében Krachun Szilárd, Bátaapáti polgármestere, mint a TETT elnöke tájékoztatót tartott a TETT 2019-es évi munkájáról és eseményeiről, valamint a 2020-as év rendkívüli helyzetéről. A beszámolóból kiderült, hogy a 2019-es évben minden olyan vállalt munkát el tudott végezni a Társulás, amely az aláírt szerződésekben megfogalmazódtak. Viszont a 2020-as év a pandémiás helyzet miatt másképp alakult. Többek közt például az egyik fontos és népszerű rendezvényen, a Tettre kész napon míg 2019-ben közel 150-en vettek részt, addig 2020-ban sajnos megrendezni sem tudták az eseményt. A Társulás tagjainak polgármesterei folyamatos kapcsolatban vannak, és a rendkívüli helyzet ellenére is dolgoznak azon, hogy a településeken élők megfelelő tájékoztatást kapjanak a Bátaapátiban működő Nemzeti Rádióaktivhulladék-tároló működéséről, annak fejlesztéséről.

Krachun Szilárd elmondta, hogy 2021-ben új időszak kezdődik. A K1-es tároló mellett megkezdi működését a K2-es hulladéktároló is. Valamint a TETT munkáját egy szakértőkből álló szakmai csoport is segíti. Az RHK Kft-vel kötött szerződés, amely a támogatások mértékéről is szól, nagyon fontos a tagtelepülések számára, hiszen a Társulás tagjai ennek a támogatási összegnek köszönhetik nagymértékben a fejlődésüket, életszínvonaluk növekedését, ami a Társulás kiemelt célja is egyben.

1997-ben létrejött Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás alapító tagjaként Bátaszék 80 millió forint támogatásban részesült 2019-ben, amely összeget a településünk működésére és fejlesztésére fordítottak. Fontos segítség ez, ami a kiváló együttműködésnek is köszönhető az RHK Kft., a TETT és a települések között.

Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. igazgatója is jelen volt a közmeghallgatáson, aki összefoglalta a hulladéktárolóban végzett feladatok, fejlesztések elmúlt két évét. Fontos tudni, hogy az új, K2-es tároló is minden előírásnak megfelel, semmilyen többletveszélyt nem jelent sem a környezetre, sem a környékben élőkre. Több szakmai csoport dolgozik folyamatosan azon, hogy minden előírásnak megfeleljenek és a biztonsági előírásokat betartsák.

A hulladéktároló működtetésében is változást hozott a pandémia. Új intézkedéseket kellett hozni. A vírusfertőzés elkerülése érdekében védőeszközök és fertőtlenítőszer kötelező használatát vezették be, illetve az adminisztratív változások mellett szakmai és műszaki feltételekben is alkalmazkodni kellett a vészhelyzethez.

Dr. Kereki Ferenc kiemelte az előző közmeghallgatáson indítványozott Lajvér patak vizsgálatával kapcsolatos eredményeket, ami azt mutatta, hogy semmilyen kimutatható radioaktív anyag nem jut a patak vízébe. Ez megnyugtató a lakosok számára.

2021-ben egy újfajta radioaktív hulladék kerül majd a bátaapáti tárolóba, ennek előkészületei, engedélyeztetései folynak.

Honti Gabriella, kommunikációs osztályvezető asszony pedig elmondta, hogy a világjárvány okozta vészhelyzet felülírta a munkát, a személyes találkozások sajnos elmaradtak, viszont az elektronikus felületeken igyekeztek minden segítséget megadni a lakosságnak, a hulladéktároló működése iránt érdeklődőknek. Az online tér a következőkben még nagyobb teret kell hogy kapjon, alkalmazkodni kell a megváltozott helyzethez. Arra kérte a társulás tagjait, hogy ebben legyen segítségére a - civilek bevonásával működő - szervezetnek. A 2020-as évre tervezett közvéleménykutatás jövőre tolódik, amikor a kommunikációs munkatársak lakóhelyükön keresik majd fel a véletlenszerűen kiválasztott családokat. Remélhetőleg a 2021-es év első felében sor kerülhet erre is. Az osztályvezető asszony mindenkinek jó egészséget kívánt, és a további jó együttműködésre hívta fel a figyelmet.

A rendhagyó közmeghallgatás végén dr. Bozsolik Róbert polgármester tájékoztatta a bátaszékieket az elmúlt időszak munkájáról. Az önkormányzat igyekszik folyamatosan tájékoztatni a lakosságot a vészhelyzet okozta változásokról, valamint az intézmények munkájáról.

A településen élők elsősorban az online felületeken tudnak naprakész információkhoz jutni úgy, mint a város weboldalán és facebook oldalán, valamint az intézményekben kihelyezett tájékoztató plakátokon, de a havonta megjelenő Cikádor újságból is tájékozódhatnak.

 

A polgármester megköszönte mindenkinek a kialakult vészhelyzetben nyújtott munkáját, kiemelve a Gondozási Központ munkatársait, a Védőnői Szolgálatban dolgozókat, a központi ügyelet munkáját, az önkormányzat és a BátKom 2004 Kft. összes dolgozójának a munkáját.

Felhívta a figyelmet a közelgő ünnepek kapcsán az adományozási akcióra, amely keretein belül az idén is kb. 140-170 család ünnepét szeretnék jobbá tenni.

 

„A jövőre vonatkozó terveket és feladatokat már most tervezzük. Kollégáinkkal közösen már a 2021-es költségvetés előkészületein dolgozunk. Várjuk a kormányzati döntéseket, amik természetesen lehetnek pozitívak és negatívak is a város biztonságos működése szempontjából, de a pályázatoknak, támogatásoknak köszönhetően remélhetőleg a következő esztendő is az elvártnak megfelelően fog lezajlani.

Bátaszéken a szájmaszk használata a közterületeken nem kötelező, de ha az országos gyakorlatot mindenki magáévá teszi, akkor lassulhat a fertőzés terjedése.

Hordjunk maszkot!

A pandémiás helyzet ellenére a városnak működnie kell! A városüzemeltetési feladatokat el kell látni!

Vigyázzanak magukra és embertársaikra! Nem vagyunk túl a nehezén. A szabályokat következetesen tartsa be mindenki, hogy egészségben és jó hangulatban tudjunk mielőbb találkozni!” – mondta zárásként dr. Bozsolik Róbert polgármester.

 

 

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás