Máriagyűdi zarándoklat

cikador 2018.05.18, 14:20

Máriagyűdi zarándoklat

Május 12-én szombaton kora reggel indult Bátaszék, Báta és Dunaszekcső katolikus híveinek lelkes csoportja (43-an) a 10. egyházmegyei zarándoklatra, Máriagyűdre. A busszal Pécsre érkező csapat nagy része gyalogosan tette meg a 25 km-es utat Pécstől Máriagyűdig – rózsafűzért imádkozva, elmélkedve, énekelve. A menetet Udvardy György püspök úr vezette, lelki vezető Sümegi József diakónus volt. A mintegy 1300 főből álló menetben több plébániai közösség tagjai, az egyházmegye oktatási intézményeinek pedagógusai és tanulói, valamint a Katolikus Karitász tagjai is ott voltak. Az időjárás is kegyes volt a zarándokokhoz, a már kora reggeli nyárias meleg után a déli órákban enyhet adó felhők takarták a napot időnként. Az út során két helyen, Szalántán és a Tenkes csárdánál tartottak pihenőt a zarándokok. A gyalogosok mellett kerékpárral és busszal, autóval is érkeztek zarándokok a kegyhelyre. Megérkezés után gyóntató papok várták a megújulni, illetve a teljes búcsút elnyerni vágyó híveket.

 A délután három órakor kezdődő szentmisét Udvardy György  megyéspüspök mutatta be a szabadtéri oltárnál. A misén olvasmányok, valamint könyörgések nemcsak magyarul, hanem horvát és német nyelven is elhangzottak.

Udvardy György homíliájában arra emlékeztette a híveket a húsvéti idő végén, hogy a húsvét ünnepében elemi erővel van jelen az újjászületés: azt éltük át, hogy a keresztségben valami tökéletesen új valósult meg. Az ünnepet követő időszakot pedig arra használtuk fel, hogy megértsük: mit jelent kereszténynek lenni, hogyan kell így élni, mit jelent ez az életmód. A keresztségben elnyert új identitásunkból, ebből az újjászületésből fakad azután az életünkben minden más: ez határozza meg, mi az, aminek van értelme és mi az, ami felesleges. „Az újjászületés vágya szabaddá tesz bennünket. Kitágítja lehetőségeinket, már nem csak az emberi korlátaink szerint gondolkodunk: ha csak emberi módon gondolkodom, akkor nem vagyok szabad. Isten szabadságra hív bennünket. Szabadságra a kapcsolatainkban, a munkában, szolgálatban.” Fogalmazott a főpásztor, majd arra világított rá, hogy az újjászületés nem önmagunk erejéből, saját megfontolásunkból történik, hanem „vízből és Lélekből”, egymást segítve, akárcsak a zarándoklaton: amikor valaki elgyengül, akkor mellé szegődünk az úton, javainkat megosztjuk a szükséget szenvedőkkel.

„Legyen bátorságunk változtatni! És nem a változtatás miatt, hanem az újjászületés miatt.” – zárta gondolatait a főpásztor. A mise végén megköszönte a hívek kitartását, és háláját fejezte ki Mayer Mihály püspöknek, hogy 2009-ben, a Pécsi Egyházmegye alapításának ezeréves évfordulóján elindította a máriagyűdi gyalogos zarándoklatot.


Zarándoknak lenni, azt jelenti, hogy:
- kimegyek a saját földemről,
- megtapasztalom a szegénységet, 
kockázatot,
az ismeretlen gazdagságát
- megállok egy szent helyen Isten és útitársaim jelenlétében;
- csodálattal és hálával elfogadom Isten ajándékait:
a megtérést,
a gyógyulást,
az egységet,
a bátorságot,
az örömöt...
- és visszatérek saját földemre új látásmóddal,
minden személyt és minden helyet szentnek látva,
olyannak, mint ami nagyobb szentségre van híva;
a benső munka új erejével, hogy együtt keressük az Isten útjait,
hogy odaadjuk magunkat a jövőnek,
amelyben a szeretet Istene betölti életünket, világunkat.”

Mary Abboth SSND

 

Képek

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás