Példaadó Műemlékgondozásért díjat kapott Bátaszék közössége

bataszek 2016.04.19, 11:37

A Műemléki Világnap alkalmából a Pesti Vigadóban megtartott rendezvény keretében az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által alapított Példaadó Műemlékgondozásért Díjat vehetett át dr. Bozsolik Róbert polgármester Bátaszék közössége képviseletében. A díjat Bátaszék város közössége kiérdemelte, mert Bátaszék város központjában, a neogótikus plébánia templom északi oldalánál sikerült megtalálni és feltárni az első magyar ciszterci apátság, az 1142-ben alapított Cikádor templomának maradványait 1994 -2000 között. Az ásatást Dr Valter Ilona régész vezette. Ezt követően a falakat térélményt nyújtó formában romkertszerűen mutatták be, Schönerné Pusztai Ilona építész tervei szerint. A feltárási munkákat és a romkert kialakítását nagy rokonszenvvel követte és segítette, anyagilag is támogatta a város vezetése, elsősorban Bognár Jenő, ma már nyugdíjas akkori polgármester, Dr Bozsolik Róbert jegyző, a város mostani polgármestere, Adorjáni Márta főépítész, aki teljes műszaki stábjával a munkát végzők mellett állt. Herendi János kanonok plébános úr példás türelemmel viselte és segítette a temploma körül felfordulást okozó munkálatokat. Sümegi József gimnáziumigazgató teljes történelmi tudásával bekapcsolódott a munkába és lehetővé tette, hogy a gimnázium tanulói legyenek az ásatási munkások. A város egész közössége lelkesen követte a munkálatokat. Közügy volt a régész és építész munkája, mindenki büszke volt arra, hogy a legelső ciszterci apátság megtalálásával egy olyan műemlékkel gyarapodott 2001. augusztus 17-én a város, amely egyedi, csak Bátaszéken található. A romkertet azóta is példamutató  módon gondozzák, szeretik, magukénak érzik. A városvezetők anyagi és erkölcsi támogatásával jelenhetett meg  2015-ben a Cikádori apátságot bemutató monográfia Valter Ilona tollából. A település évekkel ezelőtt helyreállítatta a város a barokk Kálváriát. Legutóbb a neogót plébánia templom ledőléssel fenyegető toronysisakjának helyreállítása érdekében fogottak össze a város lakói és járultak hozzá a Pécsi Püspökség által szervezett helyreállító munkához.Tájházat alakíttatott ki a város egy szép nagy sváb házban, ahol egy-egy szobában bemutatják a várost alkotó három népcsoport: a svábok, a bukovinai székelyek és a Felvidékről jött magyarok életét. A ház boltozatos pincéjében az ásatást bemutató kiállítás és kőtár kapott helyet.

A díjat dr. Fejérdy Tamás az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület elnöke és dr. Puskás Imre a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkárság helyettes államtitkára adta át.

Képek

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás