Pro Urbe díjasok

0 dr_udvardy_gyorgy_2020

1960 -

Dr. Udvardy György 2020

Katolikus érsek, apostoli kormányzó 

​Bátaszék keresztény hitéletében főpásztorként és lelki vezetőként végzett tevékenysége, valamint a Bátaszéki Nagyboldogasszony Plébániatemplom tornyának újra építésében, a templom fiatornyainak felújításában, padfűtésének kiépítésében, a Molyhos Tölgy tövében álló Orbán kápolna felújításában végzett elévülhetetlen érdemeinek elismeréseként.

0 bataszeki_szekelyek_barati_kore_egyesulet_2019

-

Bátaszéki Székelyek Baráti Köre Egyesület 2019

A Bátaszéki Székelyek Baráti Köre Egyesület Pro Urbe Bátaszék kitüntetésben részesül. Az egyesület Bátaszék város és lakossága érdekében hasznos munkásságával járult hozzá a kulturális és a társadalmi élet területének a fejlesztéséhez, ezen belül a bukovinai székely hagyományok fennmaradásáért végzett tevékenységével, gyarapítva ezzel Bátaszék város értékeit és hagyományait. 

0 werner_mihaly

1945 -

Werner Mihály 2019

Werner Mihály Bátaszék város nyugalmazott polgármestere Pro Urbe Bátaszék kitüntetést kap. Werner Mihály a bátaszéki katolikus közösség vezetőjeként, és 1990 és 1994 között az első szabadon választott polgármesterként Bátaszék város és lakossága érdekében hasznos munkásságával járult hozzá a közigazgatási és a társadalmi élet területének a fejlesztéséhez, növelve ezzel Bátaszék város jó hírét, emelve a tekintélyét. 

0 riglerne_stang_erika

1955 -

Riglerné Stang Erika 2019

Riglerné Stang Erika nyugalmazott igazgató Pro Urbe Bátaszék elismerésben részesül. Erika a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatójaként végzett több évtizedes kiemelkedő közművelődési munkájával, a Tájház létrehozásában való közreműködésével, a Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület vezetésével, a Bátaszéki Amatőr Színjátszó Kör létrehozásával és vezetésével, Bátaszék város és lakossága érdekében végzett hasznos munkásságával járult hozzá a kulturális és a társadalmi élet területének a fejlesztéséhez, növelve ezzel Bátaszék város jó hírét és tekintélyét. 

0 nagy_ferenc_2019

1940 -

Nagy Ferenc 2019

Nagy Ferenc nyugalmazott közigazgatási vezető Pro Urbe Bátaszék elismerésben részesül. Ferenc Bátaszék város és lakossága érdekében hasznos munkásságával járult hozzá a közigazgatási, és a társadalmi élet területének a fejlesztéséhez évtizedeken keresztül közigazgatási vezetőként, majd települési képviselőként, növelve ezzel Bátaszék város jó hírét, öregbítve tekintélyét. 

0 adorjani_marta_agnes_2019

1950 -

Adorjáni Márta Ágnes 2019

Adorjáni Márta Ágnes a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott városüzemeltetési irodavezetője Pro Urbe Bátaszék elismerésben részesül. Márta Bátaszék város és lakossága érdekében több mint két évtizeden keresztül végzett hasznos munkásságával járult hozzá a közigazgatási élet területének a fejlesztéséhez, az önkormányzati beruházások előkészítésével, lebonyolításával, a város jelenlegi városképének kialakításában való közreműködésével, műemlékeinek felkutatásában, restaurálásukban való részvétellel, a településünk várossá nyilvánítását eredményező pályázati anyag összeállításában végzett munkájával kiemelkedően hozzájárult Bátaszék fejlődéséhez, növelve ezzel a város jó hírét és tekintélyét. 

0 fejes_jozsef_2017

1954 -

Fejes József 2017

A Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete elnökeként a szervezet újjászervezése, a közösségépítés, a társadalmi-gazdasági élet fejlesztése, a város lakosságát megmozgató Bátaszéki Iparos Fesztivál szervezése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként

0 dr_izsak_gyula_2017

1944 -

Dr. Izsák Gyula 2017

A Búzakalász Termelőszövetkezet elnökeként Bátaszék településfejlesztése – a bátaszéki tornacsarnok, belső gázhálózat építése, belső úthálózat fejlesztése –, valamint gazdasági életének fejlődése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.

0 krix_lorinc_2017

1936 -

Krix Lőrinc 2017

A Vicze János Sport Közalapítvány elnökeként a város sporttörténetének ápolása, ifjúsági sportjának támogatása, az utánpótlás-nevelés segítése, a tömegrendezvények ösztönzése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként

0 potapi_arpad_janos_2017

1967 -

Potápi Árpád János 2017

Bátaszék város és lakossága érdekében végzett 16 év országgyűlési képviselői munkássága, a város kulturális és társadalmi életének fejlesztése, a városban élő bukovinai székelyek identitásának megőrzése, szellemi és tárgyi kultúrájuk fennmaradása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.

0 dozsapal_janos_2014

1936 -

Dózsa-Pál János 2014

A Bátaszéki Vállalkozók Ipartestületének újjászervezése, a bátaszéki vállalkozók oktatása, továbbképzése, és szakmai támogatása, a tanulóképzés támogatása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.

0 kobor_janos_2013

1943 -

Kóbor János 2013

Bátaszék város jóhírének, tekintélyének növelése, valamint a bátaszéki katolikus templom tornyának felújítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.

0 kajsza_jozsef_2010

1928 -

Kajsza József 2010

A bátaszéki egyházközösségért és a település fejlődéséért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

0 karolyi_karoly_jozsef_2010

1943 -

Károlyi Károly József 2010

A matematikai teheséggondozási és pedagógiai tevékenysége elismeréseként.

0 szabo_istvan_2009

1948 -

Szabó István 2009

Bátaszék város gazdasági fejlődésében, városfejlesztésében végzett tevékenysége elismeréseként

0 mezei_bonifacne_2009

1934 -

Mezei Bonifácné 2009

Bátaszék város életében végzett kulturális és közösségi tevékenysége elismeréseként.

0 werner_mihaly_2008

1957 -

Werner Mihály 2008

Bátaszék város városfejlesztésében végzett tevékenységének elismeréseként.

0 zeyer_imre_2008

1938 - 2015

Zeyer Imre 2008

A város életében végzett kulturális, sport és közösségi tevékenysége elismeréseként.

0 dr_gerner_eva_2007

1961 -

Dr. Gerner Éva 2007

A város közéletében, a város érdekében és a város jó hírnevének érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként.

0 rozsnyai_janos_2006

1945 -

Rozsnyai János 2006

Alkotásaival Bátaszék város lakóinak olyan maradandó kulturális és eszmei értéket hozott létre, ami egyszerre szól minden korosztálynak, szól az itt élő nemzetiségieknek, mind ezek mellett kifejezi a virágzó testvérvárosi kapcsolatot, és a városon átutazók számára is hűen tükrözi az itt élők gyökereit.

0 rudolf_laszlo_2005

1955 -

Rudolf László 2005

A város közéletében, a város érdekében és a város jó hírnevének érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként.

0 szucs_tamasne_2004

1931 -

Szűcs Tamásné 2004

Bátaszék város műemlékeinek széles körű védelmében ,a helyi katolikus németség vallási hagyományainak megőrzésében kifejtett munkája elismeréseként.

0 kemeny_lajos_2002

1953 -

Kemény Lajos 2002

A bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola igazgatójának -, a bátaszéki általános iskola szakmai fejlesztése és az oktatás színvonalának emelése terén végzett munkája, továbbá több, mint 15 éves igazgatói tevékenységének elismeréseként.

0 peter_jozsef_2001

1940 -

Péter József 2001

Bátaszék közéletében a Székely Baráti Kör elnökségi tagjaként, a Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökeként, a Nyugdíjas Klub tagjaként a település társadalmi életének színesítésében, fejlődésének elősegítésében kifejtett munkája elismeréseként.

0 csukor_arpad_2000

1938 -

Csukor Árpád 2000

Bátaszék közéletében, zenei életében végzett több éves munkássága - mely során alapítója és irányítója volt a Kolping családnak, alapító karnagyként több bátaszéki kórus létrehozásában vett részt, színesítve Bátaszék kulturális életét - tevékenysége elismeréseként.

0 topor_istvan_2000

1949 -

Topor István 2000

Bátaszék közéletében, települési képviselőként a város fejlődésének elősegítésében kifejtett munkája elsimeréseként, valamint a település sportéletében végzett munkája elismeréseként.

0 sumegi_jozsef_2000

1960 -

Sümegi József 2000

Bátaszék kulturális életében kifejtett tevékenysége, ezen belül a település történelmi múltjának felkutatása során szerzett érdemeinek - mellyel nagyban hozzájárult Bátaszék történelmének feldolgozásával kapcsolatos kiadványok szerkesztőjeként és publikálójaként, a ciszterci apátság romjainak feltárásában való aktív közreműködőként, Bátaszék történelmi értékeinek mindannyiunk számára való megismertetéséhez - elismeréseként.

0 onkentes_tuzolto_egyesulet_2000

-

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2000

Az évszázados hagyományok újraélesztésében, pártolásában, a település életében, az itt élő lakosság szolgálatában végzett önzetlen tevékenységének elismeréseként.

0 monigl_matyas_2000

1930 -

Monigl Mátyás 2000

A bátaszéki társadalmi szervezeteknek, valamint bátaszéki és megyei intézményeknek működési feltételeinek javítása érdekében végzett önzetlen tevékenysége, valamint Bátaszék hírnevének és vendégszeretének határon túli öregbítése során végzett tevékenysége elismeréseként.

0 kunos_ferenc_1998

1931 -

Kunos Ferenc 1998

A bátaszéki közéletben kifejtett aktív tevékenységéért, az 1963-ban megalakult bátaszéki Gimnázium indulásakor - mint első igazgató - és azt követően is tett hatékony szervező munkájáért, a 25 éves igazgatói tevékenysége alatt végzett kimagasló oktató-nevelő munkájáért.

0 beres_sandorne_1998

1932 - 2020

Béres Sándorné 1998

A bátaszéki közéletben kifejtett aktív tevékenységéért, különösen a Bátaszékről elszármazottak találkozóinak megszervezéséért, a Bátaszékiek Baráti Körének megalakulása óta ellátott és jelenleg is aktívan végző titkári teendőinek végzéséért, a különböző megemlékező ünnepségek során kifejtett szervező munkájáért, melyekkel nagymétékben hozzájárult - és hozzájárul - városunk hírnevének emeléséhez.

0 glockner_janos_1997

1934 - 2010

Glöckner János 1997

A bátaszéki sváb hagyományok ápolása, valamint a német nemzetiségi táncoktatás terén végzett több évtizedes kimagasló tevékenységéért.

0 dr_valter_ilona_1997

1938 -

Dr. Valter Ilona 1997

A bátaszéki cikádori apátság feltárásnál végzett több éves önzetlen munkájáért, az apátsággal kapcsolatos tudományos publikációiért, melyekkel nagymértékben hozzájárult városunk hírnevének emeléséhez, valamint azért a munkáért, amit folyamatosan tesz, hogy a bátaszéki romkert megvalósulhason.

0 tamasi_istvanne_1996

1928 - 2013

Tamási Istvánné 1996

Bátaszék város kulturális életében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként.

0 kajsza_jozsefne_1996

1930 - 2016

Kajsza Józsefné 1996

Bátaszék város társadalmi és kulturális életében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként.

0 gesztesi_karoly_1996

1908 - 1998

Gesztesi Károly 1996

Bátaszék város társadalmi és kulturális életében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként.

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás