Rendhagyó testületi ülés

cikador 2020.04.14, 09:40

Rendhagyó testületi ülés – április 8.

Bátaszék Város Polgármestere, dr. Bozsolik Róbert a Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva hozandó döntések véleményezése érdekében Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testületét videokonferencia egyeztetésre hívta.

A városvezető a március 25-én megtartott konzultációs egyeztetés óta a következő vezetői intézkedéseket tette a képviselő-testülettől átvett, illetve saját hatáskörben:

  • a létrehozott 3,0 millió forintos veszélyhelyzeti védekezési keret terhére 04.07. napig 1500 db sebészi szájmaszk, 150 db FFP2-s maszk, 400 pár gumikesztyű, fertőtlenítő koncentrátum, kézfertőtlenítők kerültek megvásárlásra a dolgozók és az önkéntesek részére 1,9 millió forintértékben;
  • megkezdődtek a közterületen is a fertőtlenítő munkálatok. 2-3 naponként engedélyezett fertőtlenítő szerekkel a buszmegállók, intézmények bejáratának környéke, játszóterek, utcabútorok fertőtlenítése történik;
  • ideiglenesen 2 hétvégére újranyitottuk a piacot elsősorban zöldség, gyümölcs, virág és egyéb élelmiszer árusítására;
  • húsvéti adományakció keretében 143 család 4.500 Ft értékben élelmiszercsomag, ugyanezen családok 3.000 Ft értékben higiénés csomag támogatásban részesültek;
  • az óvoda és bölcsőde, a könyvtár, a marketing kft. és a hivatal átállt részben otthoni munkavégzésre, a vezetők heti rendszerességgel beszámolnak;
  • a Bát-Kom Kft. a feladatellátási tervének megfelelően végzi a feladatát, elkészült a sportcsarnok világításkorszerűsítése, megkezdődtek a közterület és zöldterület karbantartási feladatok, megtörténtek a fakivágások;

Dr. Bozsolik Róbert a képviselő-testület jóváhagyásával döntött a helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Ennek a lényege, hogy a polgármester a hozzá beérkezett kitüntetési javaslatokat 2020. évben a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 15 munkanapon belül valamennyi bizottság elnöke részére átadja, akik a javaslatokat – véleményezés céljából – a bizottságuk soron következő ülése elé terjesztik. Az elismerésre vonatkozó polgármesteri előterjesztés alapján a képviselő-testület az adományozás tárgyában 2020. évben a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül, ugyancsak zárt ülésen és minősített többséggel dönt.

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bátaszék Város Polgármestere a vészhelyzetre figyelemmel a védekezés kiadásaira, valamint a költségvetés egyensúlyi helyzetének megerősítésére, valamint a 92/2020 (IV.6) Korm. rendelet 4.§ -a szerinti gépjárműadó bevétel elvonásából származó költségvetési hiány kezelésére

a)      az alábbi kiadási költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítást rendeli el:

1.) a működési céltartalékból 3 000 e Ft,

2.) a felújításokra tervezett előirányzatból 2 000 e Ft,

3.) a fejlesztési céltartalék előirányzatból 7 000 e Ft,

4.) a beruházásokra tervezett előirányzatból 2 032 e Ft,

azaz mindösszesen 14 032 e Ft átcsoportosítását az egyensúlyi céltartalék előirányzatára,

b)      Bátaszék Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatán belül a közhatalmi bevételek Gépjárműadó bevételi jogcímét 21 000 e Ft-tal csökkenti, míg a kiadási előirányzatán belül az egyensúlyi céltartalék előirányzatát szintén 21 000 e Ft-tal csökkenti,

c)       egyidejűleg az 53/2020. (II. 26.) önk.-i határozatot hatályon kívül helyezi.

Döntés született még ezen kívül a BÁT-KOM 2004 Kft. vállalkozási keretszerződésének I. számú és a közfeladat-ellátási szerződés VI. számú módosításáról, valamint a Számvevőségi épület felújítása tervezéséhez többletforrás biztosításról.

A testület tagjai tájékoztatót kaptak a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha Intézményvezetői beosztására vonatkozó pályázati felhívás, és a Gondozási Központ magasabb vezetői állásának pályázati kiírása jóváhagyásáról.

A polgármester szintén jóváhagyta a BÁT-KOM 2004 Kft.-vel a Városi tanuszoda üzemeltetésére vonatkozó szerződés III. számú módosítását.

 

Részletes információk találhatók itt:

https://www.bataszek.hu/2020_aprilis_8i_testuleti_ules

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás