Polgármesteri köszöntő Szent István ünnepén

cikador 2021.08.20, 13:10

Polgármesteri köszöntő Szent István ünnepén

„Ó, Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél!

De főkképpen nálunk ma, mint Országunk Oszlopa!

Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!

Szent István, nézz Mennyből le a szép magyar népedre!”

 

Kedves Bátaszékiek! Tisztelt Ünneplők!

Az ismert moldvai csángó ének sorainak idézésével, az ünnep mélységének, az ünnepély jelentőségének és az ünnepi légkör megteremtésének a hangsúlyozása mellett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket augusztus 20-án, Magyarország nemzeti ünnepén, a magyar katolikus egyház egyik – hazánk fővédőszentjének tiszteletére tartott – főünnepén!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nem könnyű még el nem mondott ünnepi gondolatokat megosztani a hallgatósággal, ezért arra gondoltam, a beszédem elején felidézem Önöknek, hogy nekem az életem különböző szakaszaiban mit adott, mit jelentett és jelent augusztus 20-a.

Iskolás koromban ez a nap az alkotmány ünnepe volt. Így hívták akkoriban. A tévében néztük a tisztavatást és a katonai bemutatót. Ez volt a nyár egyik utolsó napja. Az idősek azt mondták, ezután már elromlik az idő, jönnek a hűvösebb napok, és már készülődtünk az iskolakezdésre is. Volt, és talán ma is van ennek a napnak egyfajta nyárbúcsúztató jellege.

Aztán ezt a napot hívtuk még az új kenyér ünnepének is, hiszen eddig a napig mindenütt megtörtént az aratás. Én még kisgyerekként voltam néhányszor a Dittrich péknél kenyérért, de igazából már a boltban vártuk az érkező kenyeres autót.

A ’80-as évek végén már az államalapítás ünnepéről, és akkoriban még I. Istvánról beszéltünk az ünnep kapcsán.

Aztán jött a rendszerváltás, I. Istvánból Szent István király lett, és az ünnep jellege is megváltozott. Az alkotmány ünnepéről már egyáltalán nem beszélünk, visszatértünk az államalapítás ünnepéhez, Szent István alakjához.

István élete és munkássága példaértékű nemcsak a magyar, hanem az európai történelemben is. Számtalan írás bemutatja az életét, a tetteit, és a kort, amelyikben élt és alkotott. Én azt gondolom, hogy a fiához, Imre herceghez írt intelmei azok, amelyek kiállták az idő próbáját, és még ma is fontos üzenetet hordoznak számunkra, hiszen ebben a néhány oldalas írásban annyi modern gondolat van, hogy azt jó szívvel ajánlhatjuk a XXI. század emberének figyelmébe is.

Az intelmekben arról beszél, hogy királynak, vezetőnek lenni nem korlátlan hatalommal járó kiváltság, hanem lehetőség a szolgálatra. Arról értekezik, hogy a gőg és a gyűlölködés, az emberek lenézése az békétlenséghez vezet, és ha ezeket nem szívleli meg egy király, egy vezető, akkor attól a nép fogja elvenni a hatalmat, és átadja más, méltó vezetőnek. Szent István puritán jelleme és megrendíthetetlen hite példaként állt a későbbi korok nemzedékei előtt, és állhat előttünk ma is. A tetteinek az ereje éppen abban rejlett, hogy nélkülözött mindenfajta öncélúságot, sőt ellenkezőleg: biztonságot, hitet, jövőképet adott a népének, az országának.

István király intelmei fontos és megszívlelendő gondolatok, amelyek ma is időszerűek, mert a megmaradásunk és a tovább erősödésünk érdekében nekünk, magyaroknak békésen kell együtt munkálkodnunk itt, Európa szívében! Nekünk, magyaroknak felül kell emelkedni az ideológiai különbségeken, a pártérdekeken, és fel kell számolnunk a köztünk lévő megosztottságot. Vallom, hogy csak így maradhat meg a nemzetünk, és csak így haladhatunk előre! Csak így tehetjük jobbá ezt az országot, de ezt a kisvárost, a városunkat, Bátaszéket is.

Nemzetünk sorsának egy nagy fordulópontján így fogalmazta ezt meg a legnagyobb magyar, Széchenyi István: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”

Erre a szemléletmódra van talán a legnagyobb szükség a mai Magyarországon és Bátaszék városában is. Csakis így lehet hatékonyan, tiszta szívvel dolgozni a családért, a hazáért, a városért, és csakis így lehet tiszta szívvel, őszintén együtt ünnepelni, méltó módon az elődökhöz, méltón Szent István örökségéhez.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mit jelent nekem és talán Önöknek is a mai ünnep? Mindent, ami ennyi év alatt beépült az életembe, része lett az Önök életének: a búzatermést és a gondolatokat érlelő nyár befejeztét, a melegen illatozó új kenyeret, az erős és független magyar államot, Szent István nemes alakját, és a 879 éves várost, a szeretett Bátaszéket.

Augusztus 20-a olyan ünnep, amelyik összeköt bennünket. Olyan kötelék, amelyik megmutatja, hogy sokkal több bennünk az, ami összekapcsol, mint ami szétválaszt. Erősítsük ezt az érzést, és emlékezzünk rá az ünnepet mellőző mindennapokban is!

Ez Szent István üzenete. Fogadjuk meg!

Köszönöm!

 

Képek

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás