TÁJÉKOZTATÓ A LAKCÍMEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

bszekinfo 2023.07.25, 13:05

TÁJÉKOZTATÓ

A LAKCÍMEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. július 1. napjától bevezetésre került a Központi Címregiszter (KCR), amelynek célja, hogy a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, ezáltal az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek.

Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) írja elő. A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal a Korm. rendelet előírásai alapján hivatalból, folyamatosan felülvizsgálja a bátaszéki ingatlanok címelemeit (pl.: közterületnév, közterületjelleg, házszám, épület, lakás megjelölése) és ahol szükséges, ott a címelemeket módosítja. Minden olyan esetben szükséges a módosítás, amikor az adott ingatlan címelemei nem felelnek meg a jogszabályban foglalt előírásoknak.

A felülvizsgálat nem csak a házszámmal nem rendelkező ingatlanok házszám megállapítására vonatkozik, némely esetben a házszámok újra kiosztása elkerülhetetlen, ami az eddig akár évtizedek óta használt cím megváltozását jelentheti. Minden olyan esetben, amikor cím módosítására, javítására kerül sor, a címekben történt változásról a hivatal az érintett lakcímmel rendelkezőket írásban tájékoztatja.

A hivatal a címkezeléssel érintett címeket a helyi önkormányzat honlapján a (www.bataszekph.hu) közzéteszi, emellett hirdetőtábláján kifüggeszti úgy, hogy az legalább a kifüggesztésétől vagy közzétételétől számított egy hónapig folyamatosan megtekinthető legyen. További felvilágosítást a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.), munkatársai tudnak adni személyesen vagy telefonon (74/591-501).

 

Címváltozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

  • A címváltozással érintett – ingatlanba bejelentett – személyek lakcímkártyájának illetékmentes cseréjéről a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala automatikusan intézkedik, figyelemmel arra, hogy a lakcímváltozásról hivatalból értesül.

 

  • A lakcímváltozással érintett lakosoknak a szolgáltatók és intézmények (közműszolgáltatók, pénzintézet, távközlési szolgáltató, pénztárak, biztosítók) felé a változást bejelenteni szükséges.

 

  • Ha vállalkozás székhelyét, telephelyét érinti a változás a bejelentési kötelezettség az egyéni vállalkozót, illetve a vállalkozás képviselőjét terheli.
    A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdés alapján a változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más vármegye illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik. A cég a változást annak bekövetkezését követő 180 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak.

 

  • A forgalmi engedély cseréje nem szükséges, azonban - kérelemre - a Kormányablakban illetékmentesen bejegyezik az új címet.

 

A címkezelések – mint a jogszabály által meghatározott kötelező feladat − eredményes elvégzése érdekében kérem a Tisztelt Lakosság türelmét, megértését és együttműködését, ott ahol ennek szükségessége felmerül, kötelesek vagyunk eljárni és a jogszabályoknak megfelelő lakcímet kialakítani.

 

Tisztelettel:

 

Kondriczné dr. Varga Erzsébet

   jegyző tartós távollétében:

 

 

         dr. Firle-Paksi Anna

     aljegyző

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás