Tájékoztató Bátaszék Város településrendezési eszközei módosításának tervezetéről

bszekinfo 2016.11.02, 13:00

Tisztelt lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bátaszék Város Településrendezési Eszközeinek 2016. évi módosítását kezdeményezi, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 32. § (6) a) pont szerinti tárgyalásos eljárás keretében, az Eljr. 45. § (2) bekezdés figyelembe vételével.

A 2016. évi módosítás célja a 0130/4, /5, /6, és /7 helyrajzi számú földterületek területfelhasználási és építési övezeti besorolásának felülvizsgálata, büntetésvégrehajtási-intézet megvalósítása érdekében.

 

Az EljR. 29.§-a alapján meghatározott partnerségi rendnek megfelelően a Bátaszék településrendezési eszközei módosításának tervezete megtekinthető a város honlapján (https://www.bataszek.hu/dokumentumok).

A tervezettel kapcsolatban jelen tájékoztató közzétételétől számított 8 napon belül írásos véleményét tehetnek. Levelüket személyesen a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodáján adhatják át, postai úton a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal címére, vagy elektronikus levélben a hivatal@bataszekph.hu elektronikus levelezési címre küldhetik meg.

 

B á t a s z é k , 2016. november 2.

 

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás