Tájékoztató polgármesteri döntésekről

cikador 2020.04.02, 08:34

Tájékoztató veszélyhelyzeti jogrendben 2020. március 26-ig meghozott polgármesteri döntésekről

Mint ahogy korábban tájékoztattam Önöket, a kihirdetett veszélyhelyzetben sajátos módon működik az önkormányzat, nevezetesen úgy, hogy a képviselő-testület által ellátandó feladatok és hatáskörök ellátása és gyakorlása egy személyben polgármesteri feladat.

A fejlett és a minden érintett számára elérhető informatikai eszközök lehetővé tették, hogy az önkormányzatunk is kiépítsen egy, a képviselő-testületi tagok részvételével működő videokonferencia rendszert, amelynek a segítségével lefolytathatjuk a szükséges egyeztetéseket a döntések meghozatala előtt, ezzel is fenntartva az önkormányzatunk működésének legfontosabb alapelvét, nevezetesen a demokratikus működést.

 

2020. március 15. és március 26. között a következő döntések születtek:

- a veszélyhelyzetből eredő, Bátaszék város lakosságát érintő, és az önkormányzat vagy az önkormányzat által fenntartott intézmények veszélyhelyzeti megelőző intézkedései költségeinek biztosítása érdekében 3 millió Ft veszélyhelyzeti költségkeret került meghatározásra az általános tartalékkeret terhére;

- ismét meghirdetésre kerül az ünnepekhez kötődő adománygyűjtési akció, amely alapján a felhívásban meghatározott számlaszámra történő adomány befizetésekből és az önkormányzati saját forrásból a rászoruló családokat támogatja az önkormányzat, húsvét kapcsán mintegy 140 családot;

- döntés született arról is, hogy a „Bátaszék Város Településrendezési Eszközeinek Felülvizsgálata” dokumentumtervezetet a képviselő-testület véleményezteti az érintett államigazgatási szervekkel, valamint települési és területi önkormányzatokkal, a lakossággal és a környezet védelméért felelős állami szervezetekkel is;

- 2020.08.31-ig törlésre került valamennyi önkormányzati szervezésű program, így elmarad többek között a majális, a pünkösdi rétesfesztivál, a város napja rendezvény.  Erre tekintettel módosításra került a Városi Rendezvények Programja, egyben módosításra kerültek a Bátaszékért Marketing Kft.-vel 2020. évre korábban megkötött szerződések, amelyekből 10,5 millió forint megtakarítás az önkormányzat egyensúlyi tartalékkeretét növeli;

- a veszélyhelyzetre tekintettel az önkormányzat nemrég elfogadott 2020. évi költségvetése máris áttekintésre került. A veszélyhelyzet várhatóan elhúzódik, amelyik hatással lehet a bevételi oldalon elsősorban az iparűzési bevételeink alakulására, de várhatók az állami támogatások tekintetében is változások. Erre figyelemmel újra megvizsgáltuk a költségvetés kiadási oldalát, és ezen belül is a városüzemeltetési, a beruházási és a felújítási kiadásokat is abban a tekintetben, hogy melyik tervezett feladat megvalósítását célszerű ebben az esztendőben elhagyni, és a hozzárendelt költséget tartalékba helyezni az óvatos előre gondolkodás érdekében. Így idén előreláthatóan nem kezdődik meg a Kossuth utcai civilház felújítása, nem folytatódik a Budai utca növényesítése, de nem újítjuk fel a Budai utcai kerékpárutat, nem bővítjük a térfigyelő kamerarendszert, nem folytatjuk a művelődési ház fűtéskorszerűsítését sem. Az ezen feladatok elhagyásából keletkező 28,1 millió forint szintén az egyensúlyi tartalékba kerül.

A koronavírus elleni védekezés miatt kihirdetett veszélyhelyzet összetett, sokrétű feladatot ró az egészségügyben, a rend- és katasztrófavédelemben, az államigazgatásban, az önkormányzati igazgatásban dolgozókra.

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás