Testületi ülés 2017. szeptember 27.

cikador 2017.09.28, 09:40

A testületi ülés első pontjaként Polgármester Úr tartott tájékoztatót az elmúlt hónap eseményeiről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről.

Új utcanévvel ellátott közterület kerül fel Bátaszék térképére, bátaszéki lakos kezdeményezésére az Orbán hegyen Leperdi köz néven új utcanév kerül kiosztásra.

TOP pályázaton elnyert projektekkel kapcsolatos döntések születtek a testületi ülésen: kiválasztották az agrárlogisztikai központ vállalkozóit nyilvánosság biztosításához, közbeszerzési eljárás lefolytatásához. A tanuszoda felújításához és az Alsónyék-Bátaszék kerékpárút kialakításához kapcsolódó projektek vállalkozói is kiválasztásra kerültek.

Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Tájház felújítására, ahol a tervek szerint nyertes projekt estén állagmegóvó munkákra nyílik lehetőség. A Kubinyi pályázat keretében pedig lehetőség nyílik a tájház kiállításainak modernizálására, interaktív eszközök, hozzájuk kapcsolódó interaktív tartalmak fejlesztésére és múzeumpedagógiai foglalkozásokat színesítő eszközök beszerzésére

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás