Testületi ülésen hallottuk

cikador 2018.06.28, 14:50

A városatyák ismét ülést tartottak június 27-én, szerdán a Városháza Millenniumi termében, ahol a következőkről döntött a testület:

Meghallgatták és elfogadták Borosné Simon Zsuzsanna, a Gondozási Központ vezetőjének 2017-es évi szociális alapszolgáltatási és egészségügyi feladatellátásról szóló beszámolóját, illetve elfogadták a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2018/19. nevelési évében indítható csoportok számáról és dolgozóinak létszámára vonatkozó javaslatot, melyet Simon Csabáné, az intézmény vezetője nyújtott be.

Dr. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, hogy a testület fontos intézkedésének tartja, hogy a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak felülvizsgálatakor az önkormányzat képviselőtestülete nem változtatott az áron, így marad ugyanaz az összeg 2018. szeptember 1-től, ami a tavalyi étkeztetés napi díja volt. Ez az intézkedés is segít az oktatási intézményekben étkező gyermekes családokon.

Első alkalommal biztosított a város helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújításához támogatást. Három benyújtott, érvényes pályázat összesen 750 000 Ft összegben kapott segítséget.

Az április 25-ei testületi ülésen a 118/2018. (IV. 25.) önkormányzati határozattal született döntés arról, hogy a képviselő-testület támogatni kívánja azon ingatlanok tulajdonosait is egyszeri 12.000 Ft támogatással, akik a Kormány által az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésben és a tüzelőanyag támogatásban sem részesülnek. A szerdai ülésen elfogadták az erről szóló helyi szabályozást és egyszeri 12 000 Ft támogatást biztosítanak azoknak, akik nem részesültek az állami támogatásból. A részletekről később adunk majd hírt.

Jóváhagyták a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti intézményi konyha felújításra vonatkozó fejlesztési célú pályázatot, így az iskolai konyha légtechnikai felújítására 50 millió Ft összeget biztosítanak, mely beruházásból 40 millió forint támogatás, míg 10 millió forint önerő.

Folytatódnak a felújítások településünkön, így a benyújtott pályázatok közül kiválasztották, hogy a Baross utca felújítását a KÉSZ Kft., míg a Garay utca felújítását az Alisca Bau Zrt. végzi majd el. A Baross utca felújítása a tervek szerint nyár végére készül el. A Garay utca a temető északi bejáratától a Nyéki utcáig teljes hosszán megújul az útburkolat, parkolók kerülnek kialakításra és felújításra, zárt csapadékelvezető rendszert építenek ki, valamint az útszakasz teljes hosszában lévő járdák új burkolatot kapnak.  A munkálatok 2018 őszétől 2019 tavaszáig tartanak majd.

A Kalász János Városi Sportcsarnok felújítása már javában zajlik. A 40 milliós beruházást még 6 millió forinttal egészítette ki az önkormányzat, így az épület felújítására 20 milliós támogatás mellett 26 millió forint önerőt tud biztosítani településünk. Ebből megújul majd a küzdőtér burkolata, a földszinti vizesblokkok korszerűvé válnak, és menekülési ajtók kerülnek kialakításra és beszerelésre.

Új napirendi pontként a városvezetés vissza nem térítendő,  250 000 Ft összeg támogatást ítélt meg a Bátaszéki Roma Önkormányzatnak, a Tájházban egy Roma-sarok kialakítására.

A Kormány az 1314/2016 (VI. 30.) Korm. határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programról, amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben. A testület jóváhagyta azt az együttműködési megállapodást, amely a Besigheim Játszótéren is egy Sportpark létrehozását segíti. Nyolc eszköz áll majd rendelkezésre mindenki számára, akik szabadidejüket aktívan szeretnék eltölteni.

A városunk honlapján további információkat olvashatnak a benyújtott határozatokról, rendeletekről, szabályozásokról.

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás