Testületi ülésen hallottuk

cikador 2019.11.28, 05:21

Testületi ülésen hallottuk - 2019. november 27.

Bátaszék város polgármestere, dr. Bozsolik Róbert napirend előtt beszámolt az október 14. óta eltelt időszak eseményeiről, egyeztetéseiről, az elvégzett munkáról. Folyik a klímastratégia-projekt egyeztetése, elindult a karácsonyi adományozási program, megtörtént a tanuszoda garanciális bejárása, átadták az új műfüves futballpályát, befejeződött a Budai út növényesítése, és elvégezték az őszi kátyúzási feladatokat. A napirendek között a városvezetés többek között elfogadta a BÁT-KOM 2004 Kft. 2019. évi 1-10. havi gazdálkodásának helyzetét elemző és összefoglaló tájékoztatóját. A Bátaszékért Marketing Nkft. 2019. évi 1-10 havi gazdálkodásának helyzetéről készült beszámolót is elfogadták. Jóváhagyták a 2020. évi önkormányzati rendezvényprogramokat, illetve azok költségét is. A házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenység ellátására kötendő feladat-ellátási szerződéseket is helybenhagyta a testület. Felülvizsgálták a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat is.

Megállapították a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait, amelyek tekintetében a piaci változás miatt 10-12%-os növekedés várható. Módosították a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodását. Költségvetési rendeletet is módosítottak, és jóváhagyták a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulása társulási megállapodás módosítását. A városi grémium megtárgyalta Számvevőségi épület bérleti jogviszonyának meghosszabbítását. Dr. Bonnyai József, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke értékelte Bátaszék város polgármestere 2019. évi munkáját. Módosították a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás Társulási Megállapodást.

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatalban a 2019. december 23. és 31. közötti időszakban igazgatási szünet lesz, de december 30-án az anyakönyvvezető tart telefonos ügyeletet, így sürgős anyakönyvet érintő ügyekben ő intézkedik. Az ipari park fejlesztését szolgáló intézkedések és szerződéskötések is napirendre kerültek. Döntések születtek a KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat megvalósításával kapcsolatosan. Hallhattunk a 2019. évi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről is, amellyel kapcsolatosan a városi honlapon kívül a Bátaszéki programok Facebook-oldalán is található információ.

A napirendi javaslatokkal kapcsolatosan minden dokumentum megtalálható itt:

https://www.bataszek.hu/2019_november_27i__testuleti_ules

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás