Testületi ülésen hallottuk

cikador 2019.12.12, 07:52

Testületi ülés – 2019. december 11.

 

Bátaszék város polgármestere, dr. Bozsolik Róbert napirend előtt tájékoztatta a képviselőtestület tagjait és a televízió nézőit a november 26. óta történt eseményekről és egyeztetésekről, a településen lezajlott programokról.

A napirendek tárgyalása során beszámolót tartott Rudolf László a Bátaszéki Települési Értéktár 2019. évi működéséről, illetve a jövőre vonatkozó tervekről. Megvitatta, és végül elfogadta a grémium a városi fenntartású cégek következő évi üzleti terveit. Jóváhagyták a jövő évi védőoltási programot. A Gondozási Központ kérelmet nyújtott be a képviselő-testület felé, amelyben kéri a városvezetést, hogy 2020. január 1. napjától a Gondozási Központ Család- Gyermekjóléti Szolgálata esetében meghatározott álláshelyek számát korrigálja az igényekhez mérten. Módosították a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet, amelynek a következtében még többen kaphatnak segítséget. Elfogadta a testület az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét, és megvitatták a képviselő-testület jövő esztendei üléstervét is. Jóváhagyták a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha közötti munkamegosztási megállapodást. Megbeszélték a megváltozott munkaképességű dolgozók 2020. évi foglalkoztatásának a feltételeit is. Pozitív eredménnyel bíráltak el egy szolgálati célra kiutalt önkormányzati bérlakással kapcsolatos kérelmet. A testület nem járult hozzá az SZMSZ módosításához, így önkormányzati bizottság elnökhelyettesévé nem képviselő tag nem lesz megválasztható a közeljövőben sem. A KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat megvalósításával kapcsolatos döntés is született. Döntött a városvezetés a bátaszéki ravatalozóépület vagyonvédelmének a biztosításáról, és elfogadták a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Stratégiai Tervét.

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás