Testületi ülésen hallottuk

cikador 2020.01.29, 18:50

Testületi ülés – 2020. január 29.

Bátaszék város polgármestere, dr. Bozsolik Róbert napirend előtt számolt be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről.

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján dr. Marcsek Sándor r. ezredes Szekszárdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő 2020. május 1-jei kinevezésével egyetértett, egyúttal a munkájához sok sikert, jó egészséget és kiváló együttműködést kívánt az önkormányzatok vezetőivel együtt.

Tájékoztatót hallgatott meg a testület Nyakas Gábortól a városi köztemető 2019. évi üzemeltetésével összefüggő bevételekről, kiadásokról, és elfogadta a 2020. évi Üzemeltetési és Fejlesztési Tervét, a fejlesztési költségeket meghatározta.

Módosult a gyermekorvossal megkötött feladat-ellátási szerződés, és tárgyalták a képviselők a Város Napjával kapcsolatos teendőket. Felülvizsgálták a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodást, és döntés született közterület elnevezéséről: a 0374/5 a, 0374/6 a, 0749/1, 0749/2, 0754 helyrajzi számú külterületi ingatlanokat Kiskövesdi útnak nevezték el.

A városvezetés jóváhagyta a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás és a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal között kötendő megállapodást, és tárgyalta a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmét.

Ezt követően többek között döntöttek a főépítész személyéről, és Béres Istvánt bízták meg a feladatellátással. A közvilágítás karbantartására és a városüzemeltetési feladatok elvégzésére is kiválasztották a kivitelezőket. Döntés született a Szent István tér fapótlási koncepciójáról is. Jóváhagyták a TOP-1.1.3-15 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében benyújtott, az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezési projekt támogatási szerződése módosítását; valamint a TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 azonosító számú, „Alsónyék-Bátaszék települések közötti kerékpárút kiépítése” elnevezésű támogatási kérelemhez kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását.

Felülvizsgálták az önkormányzati tulajdonú gépjármű park üzemeltetését, és jóváhagyták a 2020. évi TETT támogatás felhasználását.

A 2020. január 29-i testületi ülés anyagai megtekinthetők a város honlapján: 

https://www.bataszek.hu/2020_januar_29i_testuleti_ules

 

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás