Testületi ülésen hallottuk

cikador 2020.02.13, 12:05

Testületi ülésen hallottuk

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a soron következő ülését február 12-én tartotta, ahol a szokásoknak megfelelően elsőként a polgármester beszámolója hangzott el. A polgármesteri teendők közül dr. Bozsolik Róbert kiemelte a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokával való 2020. évi költségvetésének szakmai megbeszélését, valamint a BSE elnökségi ülésén való részvételét.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa 2016-ban jött létre, tagjai Szekszárd, Szálka, Őcsény, Zomba, Harc, Decs, Bátaszék, Felsőnána, Kéty, Murga és Szedres települések önkormányzata, a fenntartásukban lévő intézmény a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ. A tevékenységeik közé tartozik többek közt a pszichiátriai betegek közösségi alapellátása, a család- és gyermekjóléti szolgáltatások, az utcai szociális munka, a szociális étkeztetés vagy a hajléktalanok ellátása. Ebben a munkában ismételten elnök-helyettesként vesz részt Bátaszék polgármestere.

A napirendi pontokban elsőként szereplő, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalására került sor, mivel a költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik. Mórocz Zoltán, a pénzügyi iroda vezetője ismertette a 2020. évi pénzügyi mérleget, amely hasonlóan az előző évekhez, egy biztos, stabil gazdálkodást tesz lehetővé. Ugyan a bevételeknél már most látszik, hogy kevesebb lesz a 2019-es évhez képest, ami az állami támogatásokat illeti. Azonban jelentős a költségvetési maradvány, ami közel 510 milliós tétel, amiből 120-130 millió forint szabadon felhasználható. Az előterjesztésről részletes tájékoztató dokumentációt a következő linken olvashat:

https://www.bataszek.hu/2020_februar_12-i_testuleti_ules

A 2020. évi költségvetés első fordulós tárgyalását egyhangúlag elfogadta a testület, de dr. Puskás Imre képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a Fidesz frakció ebben a formában nem támogatja a benyújtott költségvetési tervet. Javaslatot fognak tenni változtatásokra, amelyben többek közt az új ipari park által generált többletforrásoknak (iparűzési adók) köszönhetően a városlakók kommunális adójának csökkentését szeretnék jóváhagyatni. Dr. Bonnyai József, a Pénzügy és Gazdasági Bizottság elnöke mellett dr. Bozsolik Róbert is támogatja ezt az indítványt, de 2020-ban még nem látják biztosítottnak és bevezethetőnek a lakosság kommunális adójának csökkentését.

A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki, épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program támogatást nyújt egyedi védelem alatt álló népi építészeti emlékek helyreállításához. A népi építészeti emlékek helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez nyújtható támogatás egyedi támogatási kérelem benyújtásával igényelhető. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat a Bátaszéki Tájház épületének felújítására és állagmegóvására nyújt be pályázatot. A Teleki László Alapítványhoz benyújtott pályázathoz az önkormányzatnak önerőt kell biztosítania, amely már rendelkezésre áll (meglévő dokumentációk: tervdokumentáció, örökségvédelmi engedély / bejelentés igazolása és a statikai szakvélemény), így jóváhagyásra került a támogatási kérelem beadása.

További információkért keresse Bátaszék Város Honlapját, valamint az önkormányzat Facebook oldalát!

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás