Testületi ülésen hallottuk

cikador 2020.07.15, 09:58

Testületi ülésen hallottuk

Kedden – a nyári szünet előtti utolsó testületi ülésen – a képviselők kétharmadának jelenlétével kezdték meg a benyújtott napirendi javaslatok tárgyalását.

A szokásokhoz híven dr. Bozsolik Róbert polgármester beszámolt az elmúlt két hét fontosabb eseményeiről, így arról, hogy a pandémia miatt kialakult bizonytalanság ellenére is zajlanak az V. Bátaszéki Bornapok fesztivál előkészületei, szervezési munkálatai. Egy ilyen volumenű, nagy rendezvény megszervezése közel egy éves időszakot tesz ki, azonban, ha a kormány döntése és a vírushelyzet miatt mégsem tudják megtartani a borünnepet, akkor annak lemondása nem jelent majd nagyobb gondot a szervezők számára. Majdnem teljes már a szerződéskötések listája, amelyekben most a legfontosabb pont a vis maior. A Bátaszékért Marketing NKft. által szervezett, legtöbb vállalkozót foglalkoztató rendezvény létrejöttekor a kft. vezetőjének és munkatársainak az egyik fontos célja, hogy a Bátaszéki Bornapokra látogató helyi és vidéki vendégek a maximális kényelemben, családias hangulatban, és minőségi programokkal szórakozhassanak, de emellett a rendezvényre érkező borászatok, vendéglátósok, kézművesek olyan feltételekkel dolgozhassanak a három nap alatt, hogy az mindenki számára biztonságos és sikeres legyen.

Zsikó Zoltán, a Kulturális, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság elnöke napirend előtt szót kérve elmondta, hogy a Bátaszéki Bornapokra pályázott 5 millió forintos támogatás az Emberi Erőforrás Minisztériumától már megérkezett, ennek teljes összegét a későbbiekben is felhasználhatja a város abban az esetben, ha a településnek mégsem lesz lehetősége megrendezni a fesztivált, ami így megnyugtató a szervezők számára. Azt is kérte a testülettől, hogy a következő ülésen a rendezvényt szervező kft. ügyvezetője részletesen számoljon be a program előkészítési munkálatairól.

Az V. Bátaszéki Bornapokhoz kapcsolódóan néhány, kisebb átalakítást tervez az önkormányzat a Piac tér környékén. A városi rendezvények még kényelmesebbé és komfortosabbá válnak majd a tér burkolatának javítását, és a templom mögötti parkoló átalakítását követően. A templom körüli járda és a templom kerítésének kisebb javítási munkáira is most van lehetőség. Kandeláber kerül végre a Petőfi Sándor Művelődési Ház elé, ahol folyamatos gondot okozott a megfelelő közvilágítás hiánya. Remény szerint – ha sikeres lesz a benyújtott közművelődési érdekeltségnövelő célú pályázat – új székekkel gyarapodhat a művelődési ház.

Hét és fél éves munka végére tettek pontot a képviselők tegnap, amikor elfogadták a Bátaszék Város Településrendezési Eszközeinek - Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzatot. 2020. augusztus 15-től lép hatályba a szabályzat, ami többek között a közterület alakítására és a közterületen elhelyezhető építményekre vonatkozó előírásokat, a kulturális örökség védelmére vonatkozó előírásokat, táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó követelményeket, valamint katasztrófavédelmi és tűzvédelmi rendelkezéseket is tartalmaz.

További részleteket és információkat találnak a következő linken:

https://www.bataszek.hu/2020_julius_14-i_rendkivuli_ules

Zsikó Zoltán képviselő úr a júniusi testületi ülésen javasolta, hogy a Bátaszéki Székelyek Baráti Körének 300.000 Ft helyett 500.000 Ft-os támogatást, míg a Morzsu Egyesület részére a tavalyi támogatási összeget, 250.000 Ft-ot állapítson meg a képviselő-testület. A Morzsu Egyesület részére a 104/2020 (IV.29.) számú önkormányzati határozatban 250.000 forintos támogatási összeg került megítélésre, így annak megemelése nem volt szükséges. Azonban a Bátaszéki Székelyek Baráti Körének nyújtott támogatás megemelése ellentétes lenne az elmúlt 5 évben kialakult jó gyakorlattal, miszerint a hagyományápolással foglalkozó civil szervezetek abban az évben kapnak magasabb összegű támogatást, amikor évfordulót ünnepelnek. Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre 2020. évi támogatási összegének módosítását nem támogatta, azonban mégis megítélte a plusz 200.000 Ft-ot, amit a nemrégiben a Baráti Kör által megvásárolt közösségi épületre kell költeniük.

A képviselők a nyári szünetet követően legközelebb augusztus 26-án üléseznek majd.

ok

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás