Testületi ülésen hallottuk

cikador 2020.10.15, 20:09

Testületi ülésen hallottuk

Rendkívüli ülésre hívta össze a képviselőtestületet dr. Bozsolik Róbert polgármester, hogy a határidők betartásával sokakat érintő, fontos kérdésekben döntsenek.

Az október 15-én lezajlott ülésen három napirendi pontot tárgyaltak. Elsőként a szociális tűzifa és/vagy brikett vásárlására beérkezett ajánlatok közül választották ki a legmegfelelőbbet. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 2.500.000 Ft keretösszeg került jóváhagyásra a tüzelőre, mint természetbeni rendkívüli támogatásra, amelyből az év elején már egy nagyobb rész felhasználásra került. Jó hír, hogy a képviselő-testület a 238/2020. (IX. 23.) önkormányzati határozatával a keretösszeget 3.500.000 forintra emelte, így növekedhetett a támogatottak száma.

A hét helyi vállalkozótól beérkezett ajánlat közül a tűzifa vonatkozásában a FÜDAVANO BT.-é bizonyult a legkedvezőbbnek (a kiszállítás költségét és az ajánlat érvényességét is figyelembe véve), így a BT. szerződésének megkötését hagyták jóvá.

A Bátaszéki Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelemmel fordult Bátaszék Város Önkormányzatához, miszerint a Kossuth u. 3 szám alatt lévő, önkormányzati tulajdonú (civil ház) ingatlan tulajdonjogát ruházza át a Bátaszéki Német Nemzetiségi Önkormányzatra, hogy minél előbb pályázhassanak az ingatlan felújítására, amivel nemcsak a helyi oktatási és kulturális élet színvonala növekedhet, hanem egy német nemzetiségi regionális központ is létre hozható, amivel hozzájárulnának Bátaszék fejlődéséhez. Mivel a felújítási munkálatok költségei túl magasak, és a nemzetiségi önkormányzat anyagi lehetőségei pedig korlátozottak, ezért szeretnék a felújítást pályázati támogatási összegekből is finanszírozni, aminek a feltétele, hogy az ingatlan saját tulajdonban legyen.

Az ingatlan ingyenes átadásának jogszabályi akadálya nincs, de a nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző félnek eleget kell tennie például a következő feltételeknek is: a tulajdonjog megszerzését követően nem idegenítheti azt el, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni, illetve köteles minden évben beszámolni az átruházott vagyon hasznosításáról.

Az előterjesztést benyújtó Kemény Lajos, dr. Somosi Szabolcs alpolgármesterek, Bonnyai József PGB elnök és Péter Géza képviselők fontosnak ítélték, hogy a településünkön otthont találó német nemzetiség a kultúrájuk, a hagyományaik, a nyelvük ápolásához megfelelő helységekkel rendelkezzenek, így lehetőségeik mentén támogatni kívánták azt az elképzelést is, hogy egy német regionális központ, és az ahhoz kapcsolódó tevékenység megvalósulhasson a településünkön. A támogatást azonban nemcsak tőlük kapták meg a németek, hanem a képviselőtestület egyhangúlag is támogatta az indítványt.

Döntés született a székely ház felújításának önkormányzati támogatásáról is. Városunk másik, nagy létszámú nemzetiségét a székelyek alkotják. Kultúrájuk, hagyományaik ápolásához megfelelő helyiségekkel ez ideáig még ők sem rendelkeztek. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től 30 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek, amelynek köszönhetően megvásárolták a Kossuth u. 25. szám alatti ingatlant. Az ingatlan felújítása folyamatban van. Bátaszék Város Önkormányzatának képviselő-testületének szintén egybehangzó döntése értelmében a Bátaszéki Székelyek Baráti Körének 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítéltek oda a 2021. évi költségvetés terhére, amely összeget a jogosultak a székely ház felújítására és berendezéseire fordíthatják. Molnár Péter, a Bátaszéki Székely Baráti Körének elnöke felszólalásában vázolta a munkálatok jelenlegi állását, és az építkezés várható befejezésének időpontját. Ismertette a székely ház funkcionális terveit is, ami mindenki számára elfogadható és támogatható célokat vetített előre. A tervek szerint többek között egy szépszoba kialakítására kerül sor, irodahelyiséget alakítanak ki, valamint egy 150 m2-es közösségi helyiséget, ahol a rendezvényeiket, a tánc- és énekpróbáikat is megtarthatják.

A harmadik napirendi pontban pedig az általános iskola energetikai pályázatához kapcsolódó feladatok ellátására vonatkozóan születtek döntések. Kiválasztották többek között a kivitelezési tervet elkészítő vállalkozót, valamint az épületenergetikai tanúsítványt kiállító kft.-t is.

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás