Testületi ülésen hallottuk

cikador 2021.12.16, 10:00

Testületi ülésen hallottuk

 

Az év utolsó testületi ülésére került sor december 15-én, szerdán, a Városházán. A teljes létszámmal megjelenő testület most döntött még néhány jövőt érintő kérdésben.

A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság pénzügyi gondokkal küzd, amelynek alapvetően két oka van. A pénzügyi bizonytalanság egyrészről az az állami támogatás, amelyiknek az összege évek óta nem változott, valamint az önkéntes tűzoltók szolgálati óráinak a hiánya. Ahhoz, hogy a működés folyamatos legyen, az Önkormányzat a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület részére a 2021. évi működéséhez 1.583.500 Ft összegű, vissza nem térítendő kiegészítő támogatást biztosít a 2021. évi költségvetése általános tartalék keretének a terhére. Az ez év elején nyújtott 2 millió forint működési célú visszatérítendő támogatást most vissza nem térítendő, működési célú támogatásra módosította a testület, ezzel enyhítve a pénzügyi gondokat. A forráshiány kezelésére továbbá javasolták a vonatkozó jogszabályok és lehetőségek figyelembe vételével, hogy adományozási program induljon a lakosság körében 2022. január 1-től. Abban bíznak, hogy hasonlóan a Bátaszéki Gondozási Központ adománygyűjtő akciójához, ez is sikeres lesz.

Napirenden volt még a megváltozott munkaképességű dolgozók 2022. évi foglalkoztatásának kérdése, amit a Szociális Bizottság tárgyalt, és elfogadásra javasolta. A lehetőség 6 fő megváltozott munkaképességű dolgozót (2 fő a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatalban, 4 fő pedig a Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha alkalmazottjaként) érint. A testület egybehangzóan fogadta el a javaslatot, amelyik lehetőséget és segítséget ad a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak, és egyben a munkaadóknak is.

Tovább folytatódik a védőoltási program a településünkön. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2010.(II.1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése szerint természetbeni ellátásként a 0-2 éves közötti gyermekek számára a Meningococcus B törzs (agyhártyagyulladás), míg a 6-24 hetes csecsemők számára a rotavírus megelőzése érdekében anyagi támogatást nyújt a védőoltásokhoz a város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező jogosultak számára. A program lebonyolítása érdekében az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a 3.100.000 Ft keretösszeget biztosít.

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat a szociális rászorultság alapján segítséget biztosít a hallgatóknak a tanulmányaik folytatásához, mely programhoz Bátaszék Város Önkormányzata 2001. óta folyamatosan csatlakozik, és biztosítja az önkormányzati forrást az ösztöndíjakhoz. Az idei évben a Képviselő-testület megemelte a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra fordítandó önkormányzati keretösszeget 3.000.000.- Ft-ra, viszont a korábbi évekhez képest kevesebb pályázat érkezett, így a keret nem került felhasználásra, de mindenképpen szeretnék, ha a keretösszeg teljes egészében a felsőoktatásban részvevők támogatására kerülne felhasználásra. Ebből kiindulva, továbbá figyelemmel arra, hogy a település fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a fiataljaink minél magasabb szintű képzésben részesüljenek, és ezt a megszerzett tudást lehetőség szerint a szülővárosukban kamatoztassák, egy új felsőoktatási, tanulmányi ösztöndíjprogram létrehozását támogatta a grémium. Az új ösztöndíjprogram a városban állandó lakóhellyel és jó tanulmányi eredménnyel rendelkező, magyar felsőoktatásban tanuló fiataljait részesítené havonta meghatározott összegű ösztöndíjban. Az ösztöndíj mértéke eltérő összeg lenne tanulmányi eredmény alapján és aszerint, hogy főiskolai vagy egyetemi hallgató a kérelmező.

A jó hír pedig az, hogy végre megújulhat a Kövesdi bekötő út. A Kormány 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozatával döntött egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról. A meghatározott támogatási célokra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást biztosítottak. Bátaszék Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 103 500 000,- Ft összegben került meghatározásra. A határozatban rögzített fejlesztési célok pedig a következők: útfelújítás, a Budai u. 7. szám alatti ingatlan felújítása, a Felvidéki Ház megvásárlása és a Patak utca 1908/51 hrsz. alatti közpark felújítása.

Az ülés végén dr. Bozsolik Róbert polgármester megköszönte a testület, valamint a bizottságok egész éves munkáját. Összegezte a 2021-es évet, amiben 13 testületi ülést vezényeltek le, 25-ször keresték fel a testületet döntések meghozatalára, 224 előterjesztést nyújtottak be, és több mint 300 határozatot hoztak.

A polgármester szerint a 2022-es év nehéz évnek ígérkezik, ezért azt kívánja a testület tagjainak, hogy igyekezzen mindenki feltöltődni az ünnepek alatt, és a jövő évben kellő higgadtsággal végezzék a munkájukat a közös cél érdekében, ami nem lehet más, mint a településünk fejlődésének elősegítése.

 

Békés karácsonyt, és eredményes új esztendőt kíván Bátaszék Város Önkormányzata nevében:

Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás