Testületi ülésen hallottuk

cikador 2022.01.26, 19:00

Testületi ülésen hallottuk 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 26-án tartotta első rendes ülését, amelyiken valamennyi városvezető megjelent.

A tanácskozás dr. Bozsolik Róbert polgármester napirend előtti tájékoztatójával vette kezdetét. A városvezető beszámolt az elmúlt bő egy hónap Bátaszéket érintő eseményeiről. Többek között egyeztettek az óvodai konyha felújításáról, városi támogatási lehetőségekről, játszótérfelújításról, aláírták az általános iskola korszerűsítését biztosító szerződést. Szó esett az idősek ellátását biztosító intézmény fejlesztéséről is. A vajdasági Topolyán vett részt megbeszélésen a bátaszéki delegáció. Zajlik az önkormányzat költségvetésének az összeállítása. A városi közbiztonsággal kapcsolatban egyeztettek rendőrségi vezetőkkel, képviselőkkel.

A napirendek között elfogadta a testület Nyakas Gábor ügyvezető tájékoztatóját a városi köztemető 2021. évi üzemeltetésével összefüggő bevételekről, kiadásokról. A köztemető 2022. évi Üzemeltetési és Fejlesztési Tervét is elfogadták a fejlesztési költségek meghatározása mellett.

Sor került a BÁT-KOM2004 Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására, az önkormányzattal kötött szerződéseinek az aktualizálására. A bátaszéki nagyrendezvényeket is elfogadta a testület a tervezett költségvetésükkel együtt. Újból vitát generált a Bátaszéki Bornapokra szánt önkormányzati önrész összege, illetve a televíziós szolgáltatásra – ajánlat alapján – kalkulált pénz mértéke. Kiválasztották bizonyos városüzemeltetési feladatok ellátására a vállalkozókat. Döntés született önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtására. A IV. háziorvosi körzet feladatainak tartós ellátása érdekében pályázati felhívást tesznek közzé. Egyedi kormánydöntés alapján érkező támogatás felhasználásához közbeszerzési szakértőt választott a városvezetés. Módosították a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet, és felülvizsgálták a fizetési kötelezettséget megállapító rendeleteket. Tárgyalták más mellett a polgármester illetményét, valamint a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmét, illetve az általános iskolai felvételi körzeteket.

A testületi ülés teljes anyaga megtalálható itt:

 https://bataszek.hu/2022_januar_26i_testuleti_ules

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás