Testületi ülésen hallottuk

cikador 2022.03.24, 10:00

Testületi ülésen hallottuk

 

Maratonira sikeredet az első napirendi pont átbeszélése, aminek a végeredményét már az első percekben látni lehetett. A 2022. március 23-ai testületi ülés 60. számú előterjesztése a szociális alapszolgáltatások fejlesztése érdekében egy új, 500 nm-es Gondozási Központ megépüléséről szólt. Az előterjesztés egy 400 milliós pályázati támogatás benyújtásához készült, amit a testület nem fogadott el. Sürgető azonban az, hogy a pályázati lehetőség április 1-vel nyílik meg, és csak május 2-ig van lehetőség financiális segítséget kérni. A tervek és az elképzelés 30 idős nappali ellátását biztosítaná, valamint 10 demens ápolását és gondozását tenné lehetővé. Mivel a megpályázható maximális keretösszeg nem fedi le a megvalósítás teljes összegét, ezért a fennmaradó megvalósítási költséget az önkormányzat fejlesztési célú hitel igénybevételével biztosítaná, vagy egyedi kormánydöntés egészítheti ki. Ennek tükrében így egyelőre utópisztikusnak tűnik a projekt megvalósulása.

Az elöljáróink elfogadták azt a módosítást, ami a településkép védelméről szól, miszerint enyhítenek a szigorú szabályokon, viszont a városunk egy-egy településrészén/utcaszakaszán marad a szigor. Ami elsődlegesen a városközpontra vonatkozik. Ott továbbra is fontosnak tartják a korábbi szabályozás megtartását, tekintettel az építészeti értékekre. Erről részletesebb tájékoztatást a Cikádor újság májusi számában olvashatnak a Bátaszékiek.

Jó hír, hogy a Bátaszéki Tanuszoda 100%-os kihasználtsággal, a tanuszodai feladatokat teljes mértékben és megfelelő minőségben látja el. Azonban az már most látszik, hogy felgyorsult az épület elektromos-rendszer elhasználódásának üteme, és a gázkazánoknál is jelentősen megnövekedett a javítási igény, a javítások pedig nagyon magas költséggel járnak. A légtechnikai rendszer karbantartása szintén tervszerűen történik, de már ezen a területen is jelentkeznek az elhasználódás technikai jelei. A vegyszeradagoló technológia alapját biztosító mérőszondák gyakorlatilag teljesen elhasználódtak 3 év alatt. Mindezeket figyelembe véve számítania kell az önkormányzatnak arra, hogy ezekre a javítási munkálatokra hamarosan pénzügyi megoldásokat kell találni. Felvetődött, hogy az állam a fenntartási költségeket átvállalhatná. Erről azonban csak a választások után lehet érdemben tárgyalni.

Bizonyára többen értesültek már arról az örvendetes eseményről, amelyet az idén már 5. alkalommal rendeznek meg Bátaszéken. A Zsikó Zenekar újra koncertezik, most húsvét hétfőn, amelynek lebonyolításához a Sárköz Jövőjéért Egyesület támogatási igényt nyújtott be az önkormányzathoz. A kért támogatás összege meghaladja az 1.6 millió forintot, amit a testület vita nélkül, egybehangzóan ítélt oda az egyesületnek, hogy a település ezzel is hozzájáruljon egy színvonalas koncert lebonyolításához. Ellenben a testvértelepüléseink jubileumi ünnepségével kapcsolatos támogatási összegről igen nagy vita alakult ki. Az idei évben Besigheimmel 30, Nagysallóval a 25 éves a testvértelepülési kapcsolatunk. Ennek méltó megünnepléséhez a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. pályázaton nyert 1 millió forintot, amihez az önkormányzat végül még plusz 1 millió forintot rendelt. Hogy mire lesz ez elég? Bízzunk abban, hogy a segítőkkel, támogatókkal és az önkéntesekkel összefogva emlékezetes ünnepnapot élhetünk majd át szeptember második hétvégéjén.

2022. évben is szükséges a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak (a továbbiakban: intézményi térítési díj) megállapítása annak ellenére, hogy a veszélyhelyzet miatt érvényben lévő jogi szabályozás nem ad lehetőséget a már hatályban lévő intézményi térítési díjak változtatására. Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ szolgáltatási egységeinek 2022. évi intézményi térítési díj számításait tudomásul vette, és a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díját a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-ára figyelemmel nem módosította.

Az egyedi kormánydöntés alapján érkezett támogatás felhasználásához (Kövesdi bekötőút, Patak utcai játszótér és a Számvevőség épületének felújítására) a műszaki ellenőr és tervező kiválasztása is megtörtént.

A 23 napirendi pont tárgyalása mellett meg kell említeni még azt a sajnálatos eseményt, hogy a Katolikus Plébánia Szabadság utca felöli téglakerítése bedőlt, ami ugyan várható volt, azonban az egyháznak nincs pénze a kerítés újraépítéséhez, ezért az önkormányzat igyekszik majd valamilyen ideiglenes segítséget nyújtani a helyreállításhoz.

További információkat megtalálnak itt a honlapon: https://bataszek.hu/testuleti_ulesek

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás