Testületi ülésen hallottuk

cikador 2022.04.14, 09:00

Testületi ülésen hallottuk

 

Rendkívüli testületi ülést tartottak április 13-án, ahol négy napirendi pontot tárgyaltak a város vezetői.

Zajlik a Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése, amely projekthez kapcsolódóan szükséges volt újabb vállalkozót bevonni, aki a projekthez kapcsolódóan rehabilitációs szakmérnök szakértői feladatait fogja ellátni.

Ismét nagy vitát generált a Szociális alapszolgáltatások fejlesztésének ügye. Mint ismeretes a Vörösmarty utcában – jelenleg mostoha körülmények között - működő idősek nappali ellátását szolgáló épület helyére egy új, korszerűbb, a mai igényeknek megfelelő épületet terveznek. Egy TOP-Plusz pályázati lehetőségnek köszönhetően a település 400 millió forint forráshoz juthatnak, amihez május 2-ig egy megalapozó dokumentum benyújtása szükséges. A testület elé most négy különböző változat került előterjesztésre, melyek az alábbi műszaki tartalommal valósítható meg 2022. évi árakon:

Az „A” változat a tervezési program kiírásnak megfelelő változat, ami 30 fő nappali ellátott + 10 fő demens ellátását szolgálná, amelynek ára: 508.000,- Ft / m2 (bruttó). A régi épület lebontásával, és a két szomszédos telek megvásárlásával egy teljesen új épület létrehozását jelentené.

A „B” változat két ütemben teljesítené a kitőzött feladatellátást. "B" változat I. ütemének bekerülési költsége: 397.999.204,- (bruttó). Ez 30 fő nappali ellátottat jelent, nem lenne demens ellátás, nincs beépített tetőtér, a gondozói irodák és helyiségek az udvari szárny földszintjén valósulnának meg, a népkonyha / fizikoterápia / gyógytorna funkciók biztosítottak lennének, valamint módosított gépészet / villamosság kiépítése megtörténne a teljesen új épületben. A "B" változat II. üteme: 283.813.015,- (bruttó), amikor majd a két szomszédos ingatlan megvásárlásával kibővülne a szolgáltatások köre.

A „C” változat 432.000.000,- (bruttó) áron szintén egy teljesen új épülete felépítését jelentené, azonban csak 30 fő nappali ellátott részére. Nem lenne demens ellátás, udvari szárny, fizikoterápia, gyógytorna és népkonyha sem, minimális tetőtér-beépítéssel épülne meg a szociális alapszolgáltatást ellátó intézmény.

A "D" változat hozzávetőleges költsége 417.000.000,- (bruttó). 30 fő nappali ellátását biztosítaná a jelenlegi épületben, valamint plusz 10 fő demens ellátását lehetne megoldani az új, utcafronti szárnyban. Az udvari szárnyban kiegészítő funkciók létesülnének, de nem lenne lehetőség fizikoterápiára, gyógytornára és népkonyha szolgáltatásra sem.

A hosszas vitát követően végül a testület a „D” változatot fogadta el.

Az áremelkedések egyik következményeként az iskolakonyha is megszorításokra kényszerült. A vészhelyzet megszűnéséig csak egyféle menü lesz elérhető.

Akik mostanában a Szabadság utca környékén jártak, tapasztalhatták, hogy a Plébánia kőkerítése elbontásra került, mivel néhány hete kidőlt. A kerítésszakasz közvetlenül határos a közterületen fekvő járdával. A Plébánia várhatóan csak későbbi időpontban tud forrást biztosítani a kerítés helyreállítására, és amíg ez megtörténik, szükséges töltéssel megtámasztani a betonkő burkolattal ellátott járdát. A munkálatok becsült költsége 600.000,-Ft. Nyolc igennel jóváhagyták, hogy a BátKom 2004 Kft. elvégezze a szükséges munkálatokat a járdaszakaszon való biztonságos közlekedés érdekében.

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás