Testületi ülésen hallottuk

cikador 2022.05.26, 11:01

TESTÜLETI ÜLÉSEN HALLOTTUK – MÁJUS 25.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2022. május 25-én, 15 órától tartotta.

A megjelent képviselők és vendégek először tájékoztatót hallhattak a város polgármesterétől, dr. Bozsolik Róberttől a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről. (Az érintett témák többek között: elballagtak a II. Géza Gimnázium végzősei, megtörtént az agrárlogisztikai központ ellenőrző bejárása, Záhonyba került a bátaszéki adomány, Flórián-napi megemlékezés volt a városban, megtartották a bátaszéki borversenyt, Kövesden és Lajvéron lakossági fórum volt, a városi triatlon sok mozogni vágyót megmozgatott, TETT-konferencián vett részt Szlovéniában a városvezető, beszámolót hallhattak a közelmúltban megtartott rendkívüli testületi ülésen hozott döntésekről.)

Az első napirend keretein belül tájékoztatót hallhattak a jelenlévők a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén végzett 2021. évi tevékenységéről, Kiefaber Gábor, tű. alezredes számolt be.

A város 2021. évi közrendjének, közbiztonságának értékelésére dr. Marcsek Sándor r. ezredes kapitányságvezetőt kérték fel.

Írásbeli beszámolót nyújtott be a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság 2021. évi tevékenységéről Bóta Gyula tűzoltóparancsnok.

Farkas András elnök Bátaszék Város Polgárőr Egyesülete 2021.évi tevékenységéről számolt be.

A városvezetés döntött a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság támogatásáról is. Egy adománygyűjtő akció keretében 2.415.000 Ft gyűlt össze, ezt az összeget a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület részére vissza nem térítendő, működési támogatásként átadja.

A BÁT-KOM 2004 Kft. 2021. évi mérlegbeszámolóját elfogadta a testület.

A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolóját szintén elfogadta a városvezetés, a szakmai beszámolóról nem született döntés.

A 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását pozitívan értékelte Bátaszék város vezetése.

A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2022/2023. nevelési évében indítható csoportjaira és dolgozói létszámára vonatkozó javaslatot is véleményezték.

Jóváhagyták Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendeletét, és tájékoztatót hallhattak a bátaszéki székhelyű társulások 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról, valamint a 2021. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről.

Módosították a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet, és jóváhagyták a konzorciumi megállapodásokat a TOP PLUSZ pályázatok megvalósítása érdekében.

A Ditrói Napokon Bátaszék is részt vesz, a delegáció vezetője Péter Géza lesz.

A városvezetés zárt ülés keretein belül tárgyalta az új vételi ajánlatot a horgásztó és egyéb területek önkormányzati tulajdonba vétele érdekében, illetve a „Bátaszék Város egyedi kormánytámogatásból megvalósuló fejlesztései 2022” tárgyú, kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását.

A napirendi pontokkal kapcsolatos összes információ és dokumentáció megtalálható a következő oldalon:

https://bataszek.hu/2022_majus_25i_testuleti_ules.

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás